МАМА В ГРАДИНАТА

Тадеуш Шливяк

превод от полски: Здравко Кисьов

Толкова слънчоглед има тук,
сякаш край теб са застанали
всичките ясни дни на твоя живот.

Толкова птича врява,
сякаш са се разнесли напълно
всичките нощи на страха
за завръщането на огъня.

Толкова много светлина,
сякаш над дома е завързана
звездата на нежността.

Толкова рай има тук,
сякаш времето е спряло завинаги
върху златния бряг на есента.