РОЖДЕН ДЕН

Кристина Росети

превод: Нино Николов

Сърцето ми е птица пееща
с гнездо над кипнала вълна;
сърцето ми е тежка ябълка,
потънала във светлина;
дъга в морето е сърцето ми,
дъга над сините вълни;
дочака любовта сърцето ми
и радост тя му отреди.

Вдигнете ме на трон и морава
завеса да се спусне там,
и нека сто очи паунови
да блеснат като в древен храм;
по трона изсечете гълъби,
ковете сребърни цветя
и златни гроздове; живота ми
се ражда днес от любовта.