ДОН

Александър Пушкин

превод: Димо Боляров

ДОН

Заблестял сред равнината,
той се лее… Здрасти, Дон!
Отдалеко, от чедата
твои нося ти поклон.

Не една река познава
теб като прославен брат;
нося ти поклон и слава
от Аракс и от Ефрат.

Спрял подир ездата дива,
взрял се в родния си край,
всеки донски кон отпива
струите на Арпачай.

А за всеки конник буен,
Дон, ти щедро запази
сок пенлив, искрящ и руен
от крайбрежните лози.

1829

—————————–

ДОН

Блеща средь полей широких,
Вон он льётся!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далёких
Я привёз тебе поклон.

Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата
Я привёз тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

1829