ВАЛС

Денис Давидов

превод: Димо Боляров

ВАЛС

           На Ев. Д. Золотарьева

Кипи поток в дъбрава шумна,
препуска скачаща вълна,
търкаля камъни безумна
и ядовита бързина;
но в миг пленен от красотата,
люлее нежно в своя бяг
довеяно върху вълната
листо от китния му бряг.
Така във валса бърз не скрита,
най-лична в тази шумна гмеж,
летиш въздушна, с облик свеж,
ти, моя обич и харита,
зарад която страдам аз,
и вдъхновена е мечтата,
и тази пламенност в душата,
и поетичната ми страст.

1834

—————————–

ВАЛЬС

                    Ев. Д. 3олотаревой*

Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безумной
Песок и камень вековой.
Но, покорен красой невольно,
Колышет ласково поток
Слетевший с берега на волны
Весенний, розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит, воздушна и стройна,
Моя любовь, моя харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей!

1834

—————————–

* Евгения Дмитриевна Золотарьова - дъщеря на пензенски помешчици, с която  Давидов имал продължителна връзка.