СТРАШЕН СЪН

Самуил Маршак

превод: Красимир Георгиев

СТРАШЕН СЪН

Съчини писателят детска книжка,
редакторът й направи подстрижка…
Запретнал ръкави,
зачеркна грубите думи:
направи от Федя - Федка,
смени дядо с деденце,
баба - с бабинка.
Книжката стана сладичка и слабинка.
Нарисува художникът картинки и винетки:
баба вместо дядо,
бръмбар вместо внуче,
куче вместо четка.

В приказката при печата
се разляха мастилата,
на корицата се кротнаха
крива четриока котка,
старец с три уши-лъжици
и старица без главица.

После бързо
взеха в цеха да подвързват.
Подвързаха приказката със стихове на Есенин,
притуриха глава от романа „Анна Керенина”
и част от алгебрата на Кисельова.
Ето, книжката е готова, съществува!

Остава само да я бракуват.

—————————–

СТРАШНЫЙ СОН

Сочинил писатель детскую книжку,
Учинил ей редактор стрижку…
Засучив рукава,
Вычеркнув грубые слова:
Заменил Федьку Феденькой,
Дедку - деденькой,
Бабку - бабенькой.
Стала книжка сладенькой и слабенькой.
Нарисовал в ней художник картинки и виньетки:
Бабку вместо дедки,
Жучку вместо внучки,
Тучку вместо Жучки.

Взяли в печать эту сказку.
Наложили краску на краску,
Получились на обложке
Четыре глаза у кошки,
У старика три уха,
Без головы старуха.

Пришел черед,
Взяли книжку в переплет.
Переплели сказку со стихами Есенина,
С главой из романа „Анна Каренина”,
С листами из алгебры Киселева.
Вот книжка и готова!

Остается списать ее в брак.