БЕТХОВЕН

Василий Захарченко

превод от руски: Красимира Василева

БЕТХОВЕН

Бучащ в събития,
светът гръмовен
изпълва на твореца
       краткото съществование.
И сякаш слуша
         заедно с Бетховен
този свят
         единствено камбаните.
Майстор могъщ, но мрачен, неприятен…
А и какво са толкоз
         неговите ноти?
Но с взривовете мощни
         на “Апасионата”
той утвърждава
         тържеството на живота.
И търсейки
         загубеното щастие,
той плаче
         и задъхвайки се, стене…
С изтръпналите китки удря бясно
клавишите,
         и от стени по-неми.
Ни звук.
         Ни намек за прозрение.
Ни шепот -
               само тези камбани.
И гордото, жестокото презрение
че участта му
                  тежко го измами.
Но музиката му
                     се смей, крещи и плаче
като надвиснала
                       докрай лавина…
А всичко днес е
                       другояче
със глухотата и сълзите ни
                                изстинали…
Районен лекар…
                       Обичайно предписание…
И без да се докосва даже,
тъничката нишка от страдание
на глухотата ни прорязва лазер.