ХЛЯБЪТ

Юнна Мориц

превод от руски: Спаска Гацева

ХЛЯБЪТ

Хлябът хляб е - нищо друго, нищо!
Параноята модерна скришом
за елита - да яде шикарно-
днес съветва старата пекарня
беден хляб за бедните да прави,
качеството с екстри да остави
за ония с мазните портфейли,
до небето и отвъд - дебели.

Хлябът хляб е - нищо друго, нищо!
Само сплутите глави измислят
хляба как да го модернизират,
клисав хляб беднякът да избира,
за да защитят духа си висши
става, ако има хляб за нисши.
Ще го плаща бедността безмерна
с безпари и тоя хляб модерен.


НА МЕРЗАВКАТА ВЪРВИ

Бъчва към Русия тикат,
а след нея и юмрук,
който няма как самичък
да се справи някак тук,

дружно я натискат, нужно
на Русия уж било
те за пример да й служат
с маниер и друго зло,

тя земя да стане спорна,
да си няма даже рай,
да я впишат в списък, в оня
на мерзавките и край.

Този опит ми е близък,-
аз от времето оно
съм до нея в тоя списък,
там е светлО и добрО.


КОМЕНТАР

Които ляха кал, лъжи - с потоци,
забрани, закопаха книги в гроб,
сега пищят, че това били уроци,
че те не са, те извор са дълбок,
духовен вожд на нашите възходи,
крила свободни, висшата ни сган,
измела от бардаците народа,
че мозъкът му уж изтичал там.

И няма как от тия благодати
да се спасим, от подлите сърца,
чиято подлост беше с лични дати,
с обърнати наопаки лица.
Вина всеобща ни внушават, свинство,
страната наша стягат като в клуп.
Те техни са. И няма как в единство
с бандюгите да бъда в тоя кюп.


ДВАНАЙСЕТ РЕДА

В родината, тъгата, злата
е по родината!… И знам
на гробницата й вратата
да сринем дадено е нам.

Тъгата в нея ни не свършва
по нея!…Глътка кислород
отнема ни тъга на мърши:
събития на заден ход.

В родината безброй тъгите
са по родината…Виста
на пътя, погледът, следите
са по родината тъга.