ПЕСЕН

Алексей Мерзляков

превод: Татяна Любенова

ПЕСЕН

Сред долината равна,
на гладка висина,
расте, в разцвет, дъб славен,
с могъща красота.

Висок и сенчест, той е
пред погледите сам;
самичък, сам е бедният,
като войник пред храм.

Изгрей ли слънце алено -
на сянка кой ще спре?
Удари ли го времето,
закрила кой ще е?

Ни стройни има борчета,
наблизо - ни върби,
нито зелени вейки
извиват там снаги.

И на дървото скучно е
самотно да расте!
Горчиво е, и тъжно е,
без обич от сърце.

Много сребро и злато -
кому да ги дариш?
И почести, и слава -
с кого да поделиш?

При среща със познати -
им кимваш и вървиш,
а с близки ли се срещнеш -
две думи размениш.

От някои се плаша,
друг бяга пък от мен.
И всички са приятели
до черния ти ден!

Къде да си отдъхна,
щом буря връхлети?
Приятелят - в земята е,
не ще пристигне в миг.

Нямам ни род, ни близки
във чуждата страна;
любима нямам истинска,
за да ме милва тя.

Не плачем ний от радости,
ти, старче, погледни;
деца край нас не тичат
във палави игри!

Всичкото злато давам,
и почестите си;
върнете ми родината
и милите очи.

1810

—————————–

ПЕСНЯ

Среди долины ровныя
На гладкой высоте,
Цветет, растет, высокий дуб
В могучей красоте.

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах!

Взойдет ли красно солнышко -
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка -
Кто будет защищать?

Ни сосенки кудрявыя,
Ни ивки близ него,
Ни кустики зеленые
Не вьются вкруг него.

Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!

Есть много сребра, золота -
Кого им подарить?
Есть много славы, почестей -
Но с кем их разделить?

Встречаюсь ли с знакомыми -
Поклон, да был таков;
Встречаюсь ли с пригожими -
Поклон да пара слов.

Одних я сам пугаюся,
Другой бежит меня.
Все други, все приятели
До черного лишь дня!

Где ж сердцем отдохнуть могу,
Когда гроза взойдет?
Друг нежны спит в сырой земле,
На помощь не придет!

Ни роду нет, ни племени
В чужой мне стороне;
Не ластится любезная
Подруженька ко мне!

Не плачется от радости
Старик, глядя на нас;
Не вьются вкруг малюточки,
Тихохонько резвясь!

Возмите же все золото,
Все почести назад;
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

1810