ЗА СЕБЕ СИ

Валерий Брюсов

превод: Литературен свят

Роден съм на 1 декември (ст. ст.) 1873 г. в Москва. Дядо ми (по баща) беше крепостен селянин от Костромска губерния. Баща ми се родил (през 1848 г.) също като крепостен. По-късно дядо ми бил освободен и се заел с търговия, бил търговец и доста успешно. Баща ми нямаше тези способности и трябваше след смъртта на дядо ми да остави търговията  и да мине в съсловието на еснафите. Дядо ми по майка, А. Я. Бакулин, беше лебедянски еснаф; самоук, той се увличаше от литературата, пишеше, и отчасти печаташе, стихове (особено басни) и разкази.

През 60-те години баща ми, поддавайки се на общото настроение, дейно се зае със самообразование, слушаше лекции в Петровската академия. Тогава се сближи с кръжоците на тогавашните революционери. Впрочем, в 70-те години той беше близък с Н. А. Морозов (бъдещия шлиселбуржец), образа на който помня от дните на ранното ми детство. До края на живота на баща ми над масата му висяха портрети на Чернишевски и Писарев.

Отначало учех в частни гимназии в Москва, после в Московския университет, курса на който, в Историческото Отделение на Историко-филологическия Факултет, завърших през 1899 г. Но повече знания от училище получих от четенето; научих се да чета още на 3 години, оттогава непрекъснато поглъщах книги, прочитайки още до постъпването си в гимназията огромен брой, както чисто литературни, така и научни, особено интересувайки се от естествените науки и астрономията. В гимназията все повече се увличах от математическите науки - пристрастие, запазило се в мен и досега. В университета много се занимавах с философия.

Да пиша също започнах рано, още като дете съчинявах и стихове, и разкази. Първите напечатани от мен редове бяха още през 80-те години, стихове - в началото на 90-те. По-редовно започнах да печатам свои произведения след 1894 г., когато се появиха първите ми малки събрани стихове. След това ежегодно публикувах не по-малко от книга, понякога по две, по три на година, така че понастоящем книгите, появили се с моето име, са няколко десетки. Сред тях са сборници със стихове, сборници с разкази, романи, драми, научни изследвания, събрани статии и дълга поредица от преводи, в стихове и в проза.

От края на деветдесетте години започнах да сътруднича на различни вестници и списания. За двадесет години бях сътрудник на повечето излизали през този период издания, списания, алманаси и др. Неведнъж участвах в редакцията на тези издания, като техен член, като едноличен редактор, като редактор на отдел. Особено отблизо участвах в редакциите на «Нов Път», «Везни», «Руска мисъл». По време на империалистическата война бях на фронта кореспондент на вестник «Руски Ведомости». В същия период станах член на почти всички литературни общества в Москва и в много от тях бях председател или член на ръководството.

Произведенията ми предизвикаха интерес зад граница. Много бяха преведени на повечето европейски езици и на някои извъневропейски. Има два мои романа и сборници с разкази в отделни издания на немски.

Отделни издания на мои съчинения, включително стихове, има на немски, на френски, на латишки, на полски и т. н.; отделни произведения са преведени на английски, на италиански, на шведски, на холандски, на различни славянски езици, на арменски, на японски и т. д. По много мои стихове е написана музика от различни композитори.

Мои драми и мои преводи на драми неведнъж са поставяни в театри.

В живота си няколко пъти съм пътувал по Европа и Русия. Бил съм неведнъж във Франция, в Белгия, в Италия, в Германия, в Австрия, в Швеция, в Холандия, в Испания. Освен това - по Волга, в Крим, в Кавказ (в годините на войната стигнах до Ечмиадзин).

Срещал съм се с повечето от изтъкнатите хора, сред тях с особена любов си спомням приятелството, с което ме удостои Верхарн.

След Октомврийската революция аз, още в края на 1917 година, предложих силите си на съветското правителство и оттогава работя в различни отдели на Наркомпрос.

1923