МИСЛИ

Константин Батюшков

превод: Литературен свят

***
Мълчанието е украшение и щит на младостта.

***
Скъперниците на похвали доказват, че те не са богати с достойнства.

***
Пътешественикът има много господари и малко приятели.

***
Не прави нищо, което не би трябвало да знае твоят неприятел.

***
Какво е благодарността? - Паметта на сърцето.

***
Добродетелта минава край щастието и злополучието, хвърляйки и на едното, и на другото презрителен поглед.

***
Богове! - надарете ме с мъдрост, всичко останало нека бъде ваше!

***
Философията господства над миналото и бъдещето, настоящето я убива.

***
Любовта старее, уважението - също.

***
Великите хора извършват велики дела, защото са велики, а глупаците - защото ги смятат за празни работи.

***
Великите мисли идват от сърцето.

***
Кондияк казва, че четенето на Стихотворците повече увеличава способността да се мисли вярно, отколкото четенето на философите. В трагедиите на Расин има повече логика, отколкото в Сенека и прочие.