НИЕ И ДЪРВЕТАТА

Теймураз Буркиашвили

превод: Марко Марков

НИЕ И ДЪРВЕТАТА

Може би ние си приличаме -
с живи корени,
с яки тела,
с неми клони,
които някой чупеше,
режеше,
опустошаваше…
Може би ние си приличаме -
с пролетни пъпки, с листи, с филизи,
със следите си,
с мечтите си…
Може би ще стоим един до друг -
и все пак ще си останем
самотни,
насаме със себе си…


ТРЕВИЧКА

И цялата земя
да залеете с бетон,
да я покриете с калта
на враждите и измените -
аз
ще гледам небето,
пробивайки
тези мъртви стени
на затвора си.