КАКВО ДА ТИ РАЗКАЖА? МИНАЛОТО Е ВЕЛОСИПЕД…

Ираклий Чарквиани

превод: Марко Марков

***
Какво да ти разкажа?
Миналото е велосипед
със спукана гума.
Ние ще минем
през празните стаи,
където растат милиони чаши
с недопит червен чай.
След сто светлинни чайника
ще се озовем в малка кухня,
далеч от днешните
наши гости.
И когато в чайниците
светлината свърши,
ще ти разкажа всичко.


ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА

В небето е разлян медения
Великден.
Резедава вълна тече от покрива
в градината, където цъфтят бледосини рози.
Разтварям живота като чуждо писмо
и, треперейки,
в нощния цвят на кайсия чета
съня на Всевишния: знаците са познати,
но аз не разбирам ни дума.
Само мириса на Великден
и няколкото звезди
в акварелната река.