НОЩ В ОНГЪЛА

Красин Химирски

НОЩ В ОНГЪЛА

            На моите братя - бесарабските българи

Тези нощи дълбоки и южни
разговарят единствено с бога.

Разорават степта теменужна
двеста коня бумтящи и огнени.

Ала вихрено нейде из мрака
друга конница в миг се задава:

Кон до коня, юнак до юнака.
Сам ювиги дружината оглавява.

И преди да попитам
накъде е повел пак юнаците -

изтрополяват край мене копитата
и се изгубват в шубраците…

В тези нощи дълбоки и огнени
оживява митичният Онгъл.

И кръстосва степта теменужна
моят брат - аспарухов потомък.


ЛЕНИНГРАД

Човешките вълни се плискат
по Невския проспект.
и аз танцувам
във лудешкия ритъм на една хармоника.
И вихрено се мятат
земята,
хората,
         небето.
Улавям се за близката стена.
Светът ще рухне всеки миг.
Тревожен надпис:
“Вървите по обстрелвана страна!..”
Във мрамора - колони имена.
И остър мирис на цветя.

И връщам се към непознатите,
към страшните години на блокадата.
И вместо слънце - взривове ме ослепяват.
Глада - шрапнели утоляват.
И всяка моя клетка
                          е мишена.
И бомбите, изпратени за Ленинград,
                                         Виетнам,
                                         Багдад,
                                         Белград
                                         и Триполи
от минали и бъдещи агресии,
се сипят върху мен.
Разкъсват ме омраза,
                              лицемерие,
                                            предателство.

Но, от любов и от омраза наранено,
сърцето ми
               като галактика набъбва.
За да спаси във живата си броня
                                               моя свят.
И бъдещите светове.


ЕСЕН В КОНСТАНТИНОВО

                        “Несказанное, синее, нежное,
                         тих мой край поле бурь, после гроз…”
                                                               Сергей Есенин

Поле безкрайно и безлюдно
в кристалите на първи скреж огряно.

Сред бисерната лепкава мъгла
примигват сини минзухари.

Ръцете късат пламъчетата
на късни ябълки.

Задъхан морен влак
пронизва тишината крехка.

И с писъка на заблудена чайка
прелита над приволната река.


ВОЙНИЧЕТА

Момчета млади и хубави,
в безупречен строй,
недоцелувани, недолюбили,
мущрувани за бой.

Лика на любими
скътали до сърцето,
полягат безименни
по взривни полета.

Днес нови клонират
за бъдещи схватки -
за да умират
в могилите братски.


АРАБЕСКА

По хълмите зелени на Сараево
сред белите надгробия на вехти воеводи
на минните полета сред атлазените губери
се любят луди-млади.

Пред чудната им дързост
сам Марс смирява гневен нрав.
И дъртата плячкосница - смъртта -
в притони мрачни се спотайва.

От огнените ласки
лъчите слънчеви извайват
най-дивни арабески.

По хълмите зелени на Сараево -
или сред райските градини? -
се любят луди-млади.


ПЪТУВАНЕ КЪМ ДЖОН ЪПДАЙК

Урагани мразовити
върху стихналия дом
                                връхлитат
като кораб,
               в преспите пленен.
В ледната им хватка
пукат се,
           трещят стените.
Екипажът - капитанът Джон,
                               хубавата Марта,
                                              двама юнги -
към света просича
тъничка,
           спасителна партина.
Чупят се греблата,
ръцете вкоченясват.
Но тогава,
             нажежени от любов,
влизат в ход сърцата.
Лютата им схватка забелязали
на света от другата страна
идваме на помощ.
Път през преспите отваряме
мъжката ти длан да стиснем,
                                       капитане,
екипажа отмалял да ободрим.

1977
София - Джорджтаун


ИМА ЛИ ЖИВОТ НА МАРС?

Има!
Не канали -
неспокойните ни вени
го кръстосват.
Нашите сърца клокочат
в сенките на топлите морета.
Белолики марсианки ни привличат.
И целувките ни нощем аленеят.
Към далечното им тайнство
всяка нощ политаме -
за да се завърнем
с първата роса.
Ала някой ден не ни ли сварите
в опустялото легло,
знайте - в звездните обятия
на горещи марсианки сме останали.