МИГНОВЕНИЕ

Пьотр Голубков

превод от руски език: Красимир Георгиев

МИГНОВЕНИЕ

Аз прелетях над този свят.
Да се огледам не успях.
И първи бях и бях назад,
летях без страх, безгрижно пях…

Аз прелетях над този свят,
но чудеса не сътворих,
не се стремях да бъда властен
и колелото не открих…

Аз прелетях над този свят
на сляпо, като бърза мисъл.
Приятелите и децата
дарих със съвестта си чиста.

Аз прелетях над този свят
безследно като метеор,
без паметник и власт богат,
не бях кумир за ничий взор.

Но с този свят не се разбрахме -
летях над него само мигновение…
Дано в задгробните селения
да имам повече късмет и щастие…

—————————–

АПАТИЯ

Сред този свят е скучно и противно:
в по-чист и умен няма да се промени…
Аз жребия си влача инстинктивно,
смирено чакам сетните си дни…

(Поетът дълго няма да живее:
душата на поета се износва
от вечния въпрос за дълг и чест.
Не е за този свят - като Христос…)

Ако се прероди душата моя
(в друг свят или в друг облик ще се върна),
със Злото ще се сбия и в двубоя
греховния ни свят ще преобърна.

И ще разбудя Чест и Справедливост,
а Разумът ще бъде висш рефрен…
Но днес ме стяга тягостна сънливост,
простете, братя, май съм изморен…

—————————–

КУМИРИ

С наслада развенчаваме кумирите!
Щом продължи „кумирският им век”,
тръбим и огласяваме всемира:
„Не бог е той, а грешен е човек!”

Уви, кумирите не са за завист…
Народе мой, съветите ми чуй:
не се пъни кумири да създаваш,
не бързай да ги плюваш ти след туй!

—————————–

СЪНОВИДЕНИЯ

Лица познати - пристигат отвън…
Много са - не си спомням имена…
Нямат звания, места, времена,
Този, Този… - всички са в моя сън…

Живи ли са те? И къде са сега
тези, които идват нощем тук?
Мъртви, живи - в съня един до друг,
срещам ги - скъпи в моята тъга…

Може би и аз съм само мой сън?

—————————–

ЧЕРНА МЕЛАНХОЛИЯ

Животът прост и бърз узря…
Изчезна цел, не стигат средства;
сред пламъците изгоря
безоблачното наше детство;

и мрачни мисли днес текат
като кръв от разранена вена…
Секретът - дата и „маршрут”
за бяг от грозната „арена”…


МГНОВЕНЬЕ

Я пролетел над миром этим -
И оглянуться не успел…
В чем первым был, в чем - „тридцать третьим”,
Летел - как мог, пел - как умел…

Я пролетел над этим миром…
Я не творил в нем чудеса,
Стать не стремился командиром,
Не изобрел и колеса…

Я пролетел над миром этим
Вслепую, с чистого листа…
Что мог - отдал друзьям и детям,
И совесть здесь моя - чиста…

Я пролетел над этим миром
Бесследно, как метеорит…
Не стал я здесь ничьим кумиром -
Ни бюстов мне, ни пирамид…

Я не ужился с миром этим -
Мгновенье длился мой полет…
Авось, на том, „загробном” свете
Мне всё же больше повезет…

—————————–

АПАТИЯ

…Мне в мире этом - Скучно и Противно:
Он не становится ни Чище, ни Умней…
Я жребий свой влачу лишь инстинктивно
И жду в смирении последних дней…

(Поэт, как видно, жить не должен долго:
Душа поэта „пашет” на износ,
К тому же, вечно гложет чувство Долга…
Поэт - он не для жизни, - как Христос…)

Если Душа моя вновь Воплотится
(В других краях, иль в облике ином) -
Я поспешу с Вселенским Злом сразиться
И Грешный Мир перевернуть вверх дном,

Я разбудить сумею Справедливость
И Разум возвести на пьедестал..,
А ныне - лишь Апатии сонливость…
- Простите, братцы, видно, я Устал…

—————————–

КУМИРЫ

Как любим мы „развенчивать” кумиров!..
И, чем длиннее их „кумирский век”, -
Тем сладостней трубить по всему миру:
„Кумир - не Бог, он - грешный человек!”

Увы, не позавидуешь кумиру…
И хочется народу дать совет:
- Не торопись творить кумиров миру
И не спеши плевать кумирам вслед!

—————————–

СНОВИДЕНИЯ

Лица знакомых - вплетаются в сон…
Многих - не вспомню забытых имен…
Нет здесь - ни званий, ни мест, ни времен,
Но узнаю - всех: вот Он, а вот Он…

Живы ль Они?.. В какой нынче стране
Те, что являются только во сне?..
Мертвый, живой - все во сне „наравне”,
Все - одинаково дороги мне…

Может, и я - только сон обо мне?

—————————–

ЧЕРНАЯ МЕЛАНХОЛИЯ

…Жизнь беспросветна и быстра…
Исчезла цель, пропали средства,
Сгорела в пламени костра
Страна безоблачного детства,

И мысли мрачные текут,
Как будто кровь из вскрытой вены…
Секрет лишь - дата и „маршрут”
Ухода с проклятой „арены”…