Страшимир Цанов

Страшимир Цанов е роден през 1961 г. в Плевен. Завършил е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Българска филология” (1985). Доктор по филология (1999), тема на дисертацията: “Религиозната аксеология в Яворовата поезия” (Автореферат. София, 1998).
Асистент по “Теория на литературата” в Шуменския университет от 1989 г. Редовен асистент по “Нова българска литература” от 1990 г., а от 1996 г. – главен асистент. Доцент по “История на българската литература” от 2004 г. В периода 2005-2007 г. е главен редактор на списание “Любословие” (Хуманитаристика) на Шуменския университет.
От 1998 г. е лектор по български език и литература в Южноукраинския педагогически университет и в Белогород-днестровското педагогическо училище, Одеска област, Украйна.
Има множество статии и студии в научния печат.
Автор на книгите:
“Религиозните кодове в българската литература” (Шумен, 1995. – 80 с.);
“Историографски аспекти на българската литература” (Шумен, 2006).

За връзка с автора: strash9@abv.bg


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ – ПОЕТИКА НА САМОТАТА/ брой 4 декември 2008


Публицистика:

ХАДЖИ ДИМИТЪР – ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ И МИТОЛОГЕМА/ брой 9 май 2009


Критика:

ПРОЗАТА НА МИШО ХАДЖИЙСКИ – ЧОВЕКЪТ В КОНТЕКСТИТЕ НА ПАТРИАРХАЛНОТО И ИСТОРИЧЕСКОТО БИТИЕ/ брой 8 април 2009


За Страшимир Цанов:

ПРЕВЪЗМОГНАТАТА ИСТОРИЯ/ автор: Красимир Симеонов/ брой 9 май 2009


АЛБУМ