ЗАЩО ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА Е ТОЛКОВА МНОГО ВИСОЦКИ И ТОЛКОВА МАЛКО РУСКАТА КУЛТУРА?

Йосиф Куралов

превод: Литературен свят

В последните няколко седмици, почти всеки ден или през ден, на един или друг ТВ канал, има предаване за Висоцки или филм с негово участие. Не мога да разбера - защо? Нали не е юбилей. През следващата година Висоцки щеше да навърши 74 години.

А годината, която завършва, е 75-годишнина на великия руски поет Николай Рубцов. Но не помня през тази година по всички ТВ канали да е имало поне едно предаване, посветено на него. Може да съм го пропуснал? Но ако бяха толкова, колкото тези за Висоцки, би било невъзможно да се пропусне.

Задавам си въпроса, защо по телевизията е толкова много Висоцки? И не мога да си отговоря. Задавам си и друг въпрос: защо по телевизията почти липсват такива поети като Николай Рубцов, Александър Твардовски, Сергей Есенин, Александър Блок, Владимир Маяковски, Николай Некрасов, Фьодор Тютчев, Афанасий Фет, Михаил Лермонтов, Александър Пушкин и други, които са наши несъмнени национални достояния? И също не мога да си отговоря.

На едната страна на везните е Висоцки. На другата - най-добрите руски поети. И Висоцки, по мерките на нашата ТВ, ги надвишава всички тях взети заедно. На него единствен се посвещават толкова предавания, колкото не се посвещават на цялата руска литература, на цялото руско изкуство, на цялата немасова, а истинска руска култура.

Перифразирайки редовете «Тази малка книжка е много по-тежка от много томове » от знаменитото стихотворение на Фет «За книжката със стихотворения на Тютчев», може да се каже така: «Този малък Висоцки е по-тежък от руската култура». И това не е смешно. Действително на телевизионния екран той е по-тежък от цялата руска култура. Но защо? Аз нямам отговор.

А вие имате ли?

23.12.2011