Веселин Ракчевич

Веселин Ракчевич (Veselin Rakсeviс), поет, драматург, преводач, журналист, публицист, философ и общественик от Черна гора, е роден на 19.07.1946 г. в Титовград (Подгорица). Фамилията Ракчевич участва активно в партизанската антифашистка война през четиридесетте години на миналия век. Завършва филология в университета в Белград. Работил е като учител в гимназия, театрален актьор, художник, журналист във вестниците „Трибуна” и „Победа”, редактор в печатница, редактор на изданията на Националната библиотека. Член на българското сдружение „Демократична мрежа”. С литература се занимава от ученическите си години. Автор е на книгите „Балади за слънцето”, „Опасни сънища”, „Разискрени огнища”, „Митингаши”, „Полунощ на изток”, „Скица за личен некролог”. Публикувал е документалния роман „Радун Живкович - човекът и героят”, пиесата „Хора и кучета”, комедията „Демонстранти”. Занимава се с преводи на българска литература и е превел шейсет български поети (Евтим Евтимов, Дора Габе, Никола Инджов, Георги Константинов, Галина Ганова и др.) и десет книги на съвременни български поети, както и антологията съвременна българска поезия „Ехо от Търновските камбани”. У нас е издадена книгата му „Полунощ на изток” (2006) в превод на Романьола Мирославова. Член е на Съюза на писателите в Черна гора и на Съюза на журналистите в Сърбия и Черна гора. Произведенията му са преведени на много европейски езици. Носител е на редица литературни награди в Сърбия, Черна гора и България. Организатор на Славянско общество в Черна гора, създадено с цел опазването и развитието на връзките на Черна гора с другите славянски народи.


Публикации:


Поезия:

КОГАТО СЕ ЗАЧЕРНИ СТРАНАТА НА БОЖУРИТЕ/ превод: Никола Инджов/ брой 35 декември 2011

ПРИВИДНО/ превод: Романьола Мирославова/ брой 106 май 2018


Публицистика:

ПАМЕТ ЗА НИКОЛА ИНДЖОВ/ превод: Мина Карагьозова/ брой 128 май 2020


Критика за Веселин Ракчевич:

АКТУАЛНОСТТА НА ВЕЛИКИТЕ ТРАДИЦИИ/ автор: Перивое Попович/ брой 63 юни 2014