ТАМ СВЪРШВА СМЪРТТА

Демир Демирев

ТАМ СВЪРШВА СМЪРТТА

От върха
започва
небето.
Пътят
е все нагоре.
Задава въпроси
всяка педя земя.
Вятърът
отговаря!

Връх Вола
2011


ДЯЛ В НАСЛЕДСТВО

При мен
завърне ли се
моята Родина
и ме целуне…
Нека да съм просяк.
Това е всичко.


В СЯНКАТА НА ВЪРБИТЕ

Преминавам
мост,
под който
не тече вода.
Тишина
в ръцете ми
пари.


ЗЕМНО ПРИВЛИЧАНЕ

Прибързано
полетя
малкото
щъркелче.
Прегърна
небето..
И се изгуби
в свободното
падане.


ОБЛАЧНИ ОГЛЕДАЛА

                    На Ангел Ников

Какво съм аз? -
каза
дъжда.
Нямам
тяло.
Бях тук.
И другаде.
Пътищата
не ме спряха.
На живот
миришеше
след всяко разсъмване!