БИЙТЪЛС – ПЕСНИ

превод: Любомир Духлински

И АЗ Я ОБИЧАМ

Дадох й цялата си любов -
това е всичко, което имам.
Ако си зърнал моята любима
и ти ще я обикнеш.

И затова я обичам.

Тя ми даде всичко.
И нежността си…
Целувката на моята любима
ми дава всичко.

И затова я обичам…

Любов като нашата
никога не може да умре.
Докато съм със нея
и тя ще е със мен.

Ярки са звездите, които светят.
Тъмно е небето.
Знам, че обич като нашата
не може да умре.

И затова я обичам…

——————————

And I Love Her

I give her all my love
That’s all I do
And if you saw my love
You’d love her too
I love her

She gives me everything
And tenderly
The kiss my lover brings
She brings to me
And I love her

A love like ours
Could never die
As long as I
Have you near me

Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her

Bright are the stars that shine
Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die
And I love her


МОЛЯ ТЕ, ГОСПОДИН ПОЩАЛЬОН

Спри, спри за малко, мистър пощальон.
Почакай, почакай, мистър пощальон.

Мистър пощальон, гледам те и питам -
има ли едно писмо във чантата за мен?
Чакам те с надежда дълго време -
писмо от моето момиче да получа.

Трябва да има писмо и за мен
от моето момиче от толкова далеч.
Моля, мистър пощальон, ти погледни
има ли едно писмо, писмо за мен?

Аз дълго чаках, мистър пощальон,
да минеш чаках търпеливо -
само една картичка или поне писмо,
че тя ще се завърне у дома.

Моля, мистър пощальон, да видиш пак
няма ли едно-единствено писмо за мен.
Аз чакам, дълго, дълго, дълго време
за да дочакам вест от моето момиче.

Толкова пъти ти минаваш покрай нас…
А ето виж - сълза в окото свети.
Не спря - за да ми стане по-добре,
да ми оставиш картичка или писмо.

“Още малко трябва да почакаш, още малко.
Да, още малко трябва да почакаш.
Трябва да почакаш още малко, малко…
Трябва да проверя, да видя,
още един път да проверя…”

Донеси писмото, мистър пощальон,
и аз ще съм добре…

——————————

Please Mister Postman

Wait, oh yes wait a minute mister postman
Wait, wait mister postman

Mister postman look and see
If there’s a letter in your bag for me
I been waiting such a long time
Since I heard from that girl of mine

There must be some word today
From my girlfriend so far away
Please mister postman look and see
If there’s a letter, a letter for me
I been standing here waiting mister postman
So patiently
For just a card or just a letter
Saying she’s returning home to me

Please Mr. Postman, look and see
If there’s a letter, oh yeh for me,
I’ve been waiting, a long long time
Since I’ve heard from that girlfriend of mine.

So many days you passed me by
See the tear standing in my eye
You didn’t stop to make me feel better
By leaving me a card or a letter

You gotta wait a minute, wait a minute
You gotta wait a minute, wait a minute
You gotta wait a minute, wait a minute
You gotta check it and see, one more time for me

Wait
Wait
Wait
Deliver the letter, the sooner the better

Wait


ЗЛАТНИ СЪНИЩА

Веднъж да мога да се върна у дома,
веднъж да мога да се върна в къщи -
ти спи, прекрасна моя, и не плачи -
аз ще ти пея приспивната си песен.

Златни сънища очите ти изпълват,
усмивка те събужда, когато зазорява.
Ти спи, прекрасна моя, и не плачи -
аз ще ти пея приспивната си песен.

Ще намеря пътя да се върна у дома.
И след като отново ще съм в къщи,
ти спи, прекрасна моя, и не плачи -
аз ще ти пея приспивната си песен.

——————————

Golden Slumbers

Once there was a way to get back homeward
Once there was a way to get back home
Sleep pretty darling do not cry
And I will sing a lullaby

Golden slumbers fill your eyes
Smiles awake you when you rise
Sleep pretty darling do not cry
And I will sing a lullaby

Once there was a way to get back homeward
Once there was a way to get back home
Sleep pretty darling do not cry
And I will sing a lullaby


ПИСАЧ НА ЕВТИНИ РОМАНЧЕТА

Писач на евтини романчета.
Уважаеми госпожо, господине,
ще прочетете ли и мойта книжка?
Отне ми години, за да я напиша,
няма ли поне да я погледнете?
Тя е базирана на стар роман
за един човек на име Лир.
Имам нужда от работата -
да пиша евтини романчета.
Писач на евтини романчета..

Това е мръсната история
на още по-мръсния човек.
И неговата чистичка жена
съвсем не я разбира.
Синът работи в “Дейли Мейл”.
Това е постоянна работа, но той иска
да е писач на евтини романчета.
Писач на евтини романчета.

Това са си хиляда страници, дори
да сложиш или махнеш няколко.
Аз ще я пиша доста дълго -
повече от седмица или пък две.
Мога да го правя дълго време,
ако харесвате стила ми.
Мога да се завъртя във кръг -
да съм писач на евтини романчета.
Писач на евтини романчета.

Ако наистина харесате романа,
можете да вземете правата му.
Той може да направи цял милион
за вас в една-едничка само нощ.
Ако пък трябва да го върнете,
можете да го изпратите обратно.
Аз имам нужда от почивка, затова
ще съм писач на евтини романчета.
Писач на евтини романчета.

——————————

Paperback Writer

Paper back writer (paperback writer)
Dear Sir or Madam, will you read my book?
It took me years to write, will you take a look?
It’s based on a novel by a man named Lear
And I need a job, so I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

It’s the dirty story of a dirty man
And his clinging wife doesn’t understand.
The son (The Sun) is working for the Daily Mail,
It’s a steady job but he wants to be a paperback writer,
Paperback writer.

Paperback writer (paperback writer)

It’s a thousand pages, give or take a few,
I’ll be writing more in a week or two.
I can make it longer if you like the style,
I can change it round and I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

If you really like it you can have the rights,
It could make a million for you overnight.
If you must return it, you can send it here
But I need a break and I want to be a paperback writer,
Paperback writer.

Paperback writer (paperback writer)

Paperback writer - paperback writer
Paperback writer - paperback writer.