БИЙТЪЛС – ПЕСНИ

превод: Любомир Духлински

Помощ!

Помощ! Да ми помогне някой!
Помощ! От който е да е!
Помощ! Нуждая се от помощ!
Помощ!

Когато бях по-млад, по-млад от днес,
не исках помощ всеки път от някого.
Но тези дни ги няма вече,
не съм уверен в себе си.
Чувствам, че съм друг сега
и вратите са отворени!

Помогни ми ако можеш, чувствам се сломен.
Ще се радвам, ако си някъде наоколо
и ми помогнеш да стъпя здраво на земята.
За това те моля, ще ми помогнеш ли?

Животът се върти и промени ме много.
Свободата ми изгуби се като в мъгла.
Понякога съм толкова несигурен.
Нуждая се от помощ, както никога преди!

Помогни ми ако можеш, чувствам се сломен.
Ще се радвам, ако си някъде наоколо
и ми помогнеш да стъпя здраво на земята.
За това те моля, ще ми помогнеш ли?

Когато бях по-млад, по-млад от днес,
не исках помощ всеки път от някого.
Но тези дни ги няма вече,
не съм уверен в себе си.
Чувствам, че съм друг сега
и вратите са отворени!

Помогни ми ако можеш, чувствам се сломен.
Ще се радвам, ако си някъде наоколо
и ми помогнеш да стъпя здраво на земята.
За това те моля, ще ми помогнеш ли?
Помогни ми! Помогни ми…

——————————

Help

Help, I need somebody,
Help, not just anybody,
Help, you know I need someone,
Help!

When I was younger, so much younger than today,
I never needed anybody’s help in anyway.
But now these days are gone, I’m not so self assured,
Now I find I’ve changed my mind, I’ve opened up the doors.

Help me if you can, I’m feeling down
And I do appreciate you being ’round.
Help me get my feet back on the ground,
Won’t you please, please help me?

And now my life has changed in oh so many ways,
My independence seems to vanish in the haze.
But every now and then I feel so insecure,
I know that I just need you like, I’ve never done before.

Help me if you can, I’m feeling down
And I do appreciate you being ’round.
Help me get my feet back on the ground,
Won’t you please, please help me?

When I was younger, so much younger than today,
I never needed anybody’s help in anyway.
But now these days are gone, I’m not so self assured,
Now I find I’ve changed my mind, I’ve opened up the doors.

Help me if you can, I’m feeling down
And i do appreciate you being ’round.
Help me get my feet back on the ground,
Won’t you please, please help me?
Help me,
Help me.


Така да бъде

Когато чувствам безпокойство
Дева Мария идва пак при мен
и казва мъдрите си думи -
така да бъде!
В часа на мрачната тревога
се появява тя пред мен
и казва думите успокоителни -
така да бъде!

Така да бъде,
така да бъде.
Нашепва мъдрите си думи -
така да бъде.

И когато хората с покрусени сърца
живеят със света съгласни,
тогава няма отговори -
така да бъде.
Но ако могат да се разделят с това
все още има шанс, че ще прогледнат.
Тогава отговор ще има -
така да бъде!

Така да бъде.
Така да бъде.
Да, това ще бъде отговорът -
така да бъде.

Така да бъде.
Така да бъде.
Нашепва мъдрите си думи -
така да бъде.

Така да бъде.
Така да бъде.
Да, това ще бъде отговорът -
така да бъде.

И когато непрогледна е нощта
там пак ще има светлина за мен
Ще свети чак до утрото - така да бъде.
Събудих се под звуците на музика
и Дева Мария пак дойде при мен.
Прошепна мъдрите си думи -
така да бъде.

Така да бъде.
Така да бъде.
Няма да има повече тъга -
така да бъде.

Така да бъде.
Така да бъде.
Прошепна думите успокоителни -
така да бъде!

——————————

Let i be

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Yeah, There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me.
Shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
There will be no sorrow, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.


Вчера

Толкова далечни бяха вчерашните грижи.
Сега ги виждам, че са тук и ме притискат.
О, вярвам във вчерашния ден.

Изведнъж не съм и наполовина, какъвто бях.
Някаква тъмна сянка се надвеси върху мен.
О, вчера се завърна изведнъж.

Защо трябваше да си отиде?
Не знам, а и тя не проговори.
Навярно казах нещо грешно…
Сега копнея за вчерашния ден.

Вчера любовта беше толкова лесна игра…
Днес търся място, дето да се скрия.
О, така вярвам във вчера.

——————————

Yesterday

Yesterday, all my troubles seemed so far away.
Now it looks as though they’re here to stay.
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly,
I’m not half the man I used to be,
There’s a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.

Why she had to go
I don’t know she wouldn’t say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Why she had to go
I don’t know she wouldn’t say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.


Дългият и криволичещ път

Дългият и криволичещ път
ме води към твоята врата.
Той няма да изчезне никога,
виждал съм го и преди -
той винаги ме води тук.
Води ме до твоята врата.

Дивата и ветровита нощ,
която бе измил дъждът,
остави езеро от сълзи -
да си доплаче през деня.
Защо ме изостави тук?
Нека да вървя по пътя.

Много пъти бил съм сам.
И много пъти съм крещял.
Ще разбере ли някой някога
и колко пътища опитах…

И все пак ме отведи обратно
ти, дълъг, криволичещ път.
Не ме оставяй тука да стоя
изгубен дълго, както някога.
Не ме оставяй тук да чакам -
отведи ме до нейната врата.

Ако не ме поведеш обратно
ти, дълъг, криволичещ път,
да ме оставиш тука, сам -
дълго, дълго - както някога.
И все пак, и никой не ме чака,
води ме пак до нейната врата.

——————————

The Long And Winding Road

The long and winding road
That leads to your door
Will never disappear
I’ve seen that road before
It always leads me here
Lead me to your door.

The wild and windy night
That the rain washed away
Has left a pool of tears
Crying for the day.
Why leave me standing here?
Let me know the way.

Many times I’ve been alone
And many times I’ve cried,
Anyway you’ll never know
The many ways I’ve tried.

And still they lead me back
To the long, winding road
You left me standing here
A long, long time ago
Don’t leave me waiting here
Lead me to your door.

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long, long time ago.
Don’t keep me waiting here.
Lead me to your door.


Защото

Защото светът е кръгъл и ме замайва…
Защото светът е кръгъл …

Защото вятърът е бурен и блъска във ума ми…
Защото вятърът е бурен…

Любовта е стара, любовта е нова.
Любовта е всичко, а любовта си ти.

Защото небето е синьо и кара ме да плача…
Защото синьо е небето…

——————————

Because

Because the world is round it turns me on.
Because the world is round…

Because the wind is high it blows my mind.
Because the wind is high…

Love is old, love is new.
Love is all, love is you.

Because the sky is blue, it makes me cry.
Because the sky is blue…