БИТИЕ НА РЕКА

Гордана Бошнакоска

превод от македонски: Роман Кисьов

БИТИЕ НА РЕКА

Разходки които се повтарят,
под нас реката
невидимо се плъзга,
само се усеща нейното
движение протяжно.
Толкова видимо смирено
нейния ход се претопява
във друго движение,
което не можем
да видим,
а само го търсим,
за да ни се потвърди
съществуването нейно, влизане
във близката делта,
губи се нейното
единство,
за да се спои отново
във тъмна вода,
нейното величествено
вливане
във нашия ум,
нейната стаена картина
окончателна и тук.

Русе, 9-11 април 2008


ГРАДИТЕЛЯТ

          На Константин Павлов

Поетът разграждаше
но и градеше във
света наоколо – недоразбирания
влизаха и излизаха
през вратата на неговата
крехкост
изградена в крепост
този замък защитен, ограден
със зид от думи
по-големи от всичко
по-мощни от всичко
ронливи във частици
разнесени от вятъра
семе върху гладните души
на живите –
на умрелите загледани
от облаците
във света който започна
да се движи,
думи, думи
и само те единствени
влезли във новия Ум.

София, 18 април 2008


ОТДАВНА

Ще ни повика
със всички наши песни
със всички наши картини
със всички наши думи

да ги изпеем
повторно
да ги обновим
повторно
да ги запишем
повторно:
песните – картините – думите…

Повторно.