ПЪРВАТА ПЕЧАТНА РАБОТА НА ВАСИЛ ДЕЧЕВ

Анастас Примовски

Из студията „Васил Дечев”

Първата печатна работа на Васил Дечев е една дописка, поместена във в. „Народен глас”, Пловдив, през 1883 год.

Тогава В. Дечев е бил ученик в Пловдивската гимназия в 3-б клас. Учител по български език му е бил известният наш писател и народоук Петко Рачов Славейков.

Веднъж той поръчал на учениците си да направят „Описание на своето родно място”.

Прибрал тетрадките с домашните упражнения и ги прегледал и поправил. Един ден ги донесъл в клас. Учениците с нетърпение очаквали да чуят мнението и бележките му за домашните им работи.

Всички се сгушили на чиновете си и със затаен дъх очаквали строгата, но справедлива оценка на учителя си.

Настъпва пълна тишина. Учениците cпpeли дори да дишат. Достойният учител изважда тефтерчето си и съобщава бележките на учениците си.

Но преди това Славейков съобщил, че най-хубави и сполучливи описания са направили учениците Васил Дечев - „Описание на Чепеларе” и брациговеца Никола Кънев, навярно - „Описание на Брацигово”.

Погледите на цeлия клас се обърнали към двамата ученици „героите на деня”.

Младият Дечев, навярно по внушение на своя учител преписва отново „Описание на Чепеларе” и го занася в редакцията на тогавашния в. „Народен глас”, излизал по онова време в Пловдив два пъти седмично.

Редактори на тоя вестник били известните вече тогава български писатели Иван Вазов и Константин Величков.

Дечев с несигурни стъпки отива в редакцията и почуква на вратата.

Вратата се полуотваря. Вътре на масата, работили Ив. Вазов и Контантин Величков.

Първият, наведен над работната маса, не обърнал никакво внимание на Дечева, а -втория, К. Величков излязъл и го запитал:

- Какво искаш, момче?

- Донесъл съм нeщo за вестника.

- Дай го насам. Ще видим дали ще може да се напечати.

Минава една седмица, изтича втора, трета зачева, а работата на Дечева още не излиза на бял свят.

Той се отчайва и изгубва всяка надежда, че неговата работа ше бъде напечатана.

Ала веднъж един от неговите съученици, които били в училището, му съобщил, че неговата работа е напечатана във в. „Народен глас”.

Дечев се зарадвал извънредно много. Отива в печатницата и веднага потърсва
последния брой на в. „Народен глас”, където е била отпечатана неговата първа работа.

Взима вестника и с устремен поглед търси да намери своята статия.

Радостта, творческата радост у Дечева в тоя момент е била голяма.

Така, малкото „Описание на Чепеларе” е първата печатна работа на младия тогава, ученик, Дечев.

„Миналото на Чепеларе” пък е най-хубавото и най-обемисто съчинение на възрастния, на зрелия вече Дечев.

С Чепеларе Дечев започна своята книжовна дейност и с Чепеларе се наложи като голям родопски книжовник и писател.

————————-

сп. „Родопска мисъл”, г. 9, кн. 2, март, 1941 г.