Анастас Примовски

Анастас Примовски (псевдоним Тасо Примо), български учен етнограф и фолклорист на Родопите, писател, журналист, правист, обществен деец, е роден на 15.08.1911 г. в Устово, днес квартал на Смолян. Завършва средно образование в столицата (1924-1929), а по-късно Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски” (1930-1936). Още като студент редактира в. „Висини” (1930-1932) и в. „Родопска мисъл” (1933-1940). Работи като съдебен кандидат в София и Кърджали, а после като адвокат в Кърджали (1936-1941), Гюмюрджина (1941-1944), Устово и Пловдив (1944-1949). От 1949 г. работи в Етнографски институт и музей към БАН, където през 1973 година става професор. Ръководител на секция за материална култура в института (1973-1979). През 30-те г. сътрудничи на вестниците „Ехо”, „Поглед”, „Пладне”, „Щит”, „Заря” и др. Автор на книгите „Родопски книжовници” (1934), „Ахряне” (разкази, на родопски диалект, 1936), „Под родопското небе” (разкази, 1938), „Д-р Никола Чилев” (1938), „Българите-мохамедани в нашата народностна общност” (1940), „Родопа в нашата литература” (1947), „Ела се вие, превива. Родопски народни песни” (1952), „Медникарството в Родопската област” (студия, 1955), „Камиларството в Беломорска Тракия” (студия, 1958), „Родопско народно изкуство. Тъкани и медникарство” (съвместно с Гина Кръстева, 1971), „Бит и култура на родопските българи. Материална култура” (1973), „Родопски художествени занаяти” (1981) „Хубави люде” (разкази и новели, 1983) и др. В специализирани издания публикува и стотици текстове с различен жанр по проблемите на етнографията и фолклористиката. Био-библиографски указател под заглавие „Анастас Примовски (Тасо Примо)” е издаден през 1989 г. от смолянската библиотека „Николай Вранчев”. Съставител е Мария Керечева, а научен и библиографски редактор - Мария Гарева. Умира на 08.05.1999 г. в София. Библиографският фонд за учения се обогатява и с изданието „Анастас Примовски -изследовател, творец, родолюбец” (2000), редактор-съставител на което е фолклористът доц. д-р Никола Примовски.


Публикации:


Публицистика:

ГЕОРГИ ЧИЧОВСКИ/ брой 70 февруари 2015


За Анастас Примовски:

АНАСТАС ПРИМОВСКИ (ТАСО ПРИМО)/ автор: Светозар Казанджиев/ брой 121 октомври 2019