ЕПИКУР ЗА СМЪРТТА

Жан-Франсоа Гишар

превод: Красимир Машев

Смъртта не е беда голяма
и по-страшна от зима:
докато съм жив - нея я няма,
а дойде ли - не ще ме има.