брой 167 април 2024

ВИЧО БОНЧЕВ И НАШИЯТ РОД

Илия Вичев
В южния край на с. Спасово, Чирпанско, близо до реката, в тъй наречените „Бончови ливади” живял някога дядо Иван.

{Още»}

 
ЕМИГРАНТ СЪМ В КНИГИТЕ…

Христина Комаревска
Из „Обръщалце, обръщалце..” (2024)
Странно наименование за поетична книга, даже не съм го срещала често и в други жанрове. Но ми се натрапи, така, изведнъж, изневиделица. Стовари се върху главата ми, искаше да му обърна внимание, да се замисля какво ми „нарежда”. И не без съпротива в началото, аз се съгласих да [...]

{Още»}

 
ЗАБРАВЕНИЯТ ТОТАЛИТАРЕН ВКУС НА ПАЗАРДЖИШКИТЕ КОЛБАСИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ОТГОВОРА НА ВЪПРОСА ЗАЩО СЕ ТОПИМ КАТО НАРОД

Гони ме носталгията
Денчо Владимиров
В края на 70-те години още работех в легендарния пазарджишки окръжен вестник „Септемврийско знаме”.

{Още»}

 
ТОПЛИЯТ СЪН НА МЕЧО

Юлия Момчилова
Отдавна, отдавна… още през есента, когато по небето летяха жълти листа, Мечо заспа в дълбоката си хралупа. И така щеше да спи чак до пролетта, ако не се беше появил чуден шум.

{Още»}

 
КОМПОЗИТОРИ

Владимир Башев
Из „Желязно време” (1962)
Обичам вашите квартири,
където чинно съм седял
сред статуетки,
сред картини

{Още»}

 
ПЧЕЛИЦИ

Стефана Цанкова-Стоянова
На пчелиците
свърши се сънят.
Чуйте как звънят
в тихата градина,

{Още»}

 
ЗАВЕТ

Григор Угаров
Когато още бях във майчините скути
съм слушал за безчет бунтовници прочути,
напуснали деца, напуснали предели,
за теб, Родино моя, в бой някога измрели.

{Още»}

 
ВСТЪПИТЕЛНА БЕЛЕЖКА КЪМ АНГЛИЙСКИТЕ ПРЕВОДИ НА СТИХОВЕТЕ НА РЕГИНА ДЕРИЕВА

Томас Венцлова
превод: Литературен свят
Стиховете на Регина Дериева са голямо и необикновено явление. Те се съотнасят към поетичния опит на Манделщам, Цветаева и Бродски, и все пак стоят отделно не само в днешната руска, но, може би, и в световната литература.

{Още»}

 
ЦЯЛ ЖИВОТ ТЪРСИХ АНГЕЛА…

Регина Дериева
превод: Георги Ангелов
***
Цял живот
търсих ангела.

{Още»}

 
ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА…

Красимир Власев
***
човешката
природа е приспособима
и хора живеят навсякъде

{Още»}

 
ОТГОВОР НА ЕХОТО

Любомир Духлински
ОТГОВОР НА ЕХОТО
Любовта, казват познавачите,
може да не е до край споделена.
Ревността, казват познавачите,
може да бъде неразумна и зла.

{Още»}

 
ЖИТЕЙСКИ ХОД

Любомир Халачев
Преди няколко години отново имаше криза по туризма само че не от вирусна пандемия, а от политическите решения на великите сили.

{Още»}

 
ЕДНА ЗАГУБА

Гавраил Хрусанов
Дни изминаха, а все още не мога да повярвам, че Ракитин не е между живите!… Последните дни, преди страшния край, го срещах често. И ми се струва, че ще го видя пак - усмихнат, винаги весел и добродушен… Но, вървя по улиците и от всички стени ме гледат некролози: Ракитин умря!…

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Паун Генов
Тая пролет - слънчева и весела
ме завари в стаята самин…
Пролет, пролет, веч не помня песните,
нито твоя пламен, слънчев химн…

{Още»}

 
ВТОРОТО УЧИЛИЩЕ

Христо Бояджиев
Читалището е второ училище. То разширява и задълбочава елементарната грамотност на членовете, с която те са излезли от първоначалното училище. То развива волите, циментира характерите, отрезвява душите и създава най-хубавия навик - навикът да се чете.

{Още»}

 
НАД МОЯ ГРОБ…

Стоян Дринов
***
Над моя гроб, под листи капнали заровен,
аз знам, че никой няма да заплаче;
през есен меланхолна тамо с глас тъжовен
самотна врана на прокоба ще да грачи.

{Още»}

 
ЯСНА БАСНЯ

Елин Пелин
Веднъж лисана, вълчата кумица,
срещнала кучета в една горица
и в таз борба свирепа и юнашка
кумицата остана без опашка…

{Още»}

 
РЕКВИЕМ

(1935 -1940)
Анна Ахматова
превод: Татяна Любенова
Не, и не под чужди небосвод,
не под защита на крилата чужди,
аз бях тогава с моя мил народ,
в нещастието бях със него, в нужда.

{Още»}

 
ЕЛА ДА МЕ ВИДИШ

Анна Ахматова
превод: Красимир Георгиев
ЕЛА ДА МЕ ВИДИШ
Ти ела да ме видиш така.
Аз съм жива. Боли ме. Пристигай.
Няма в тези ръце топлинка,
тези устни изрекоха: „Стига!”

{Още»}

 
ВАЗОВ И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДУХ

Карол Николов
За него трябва да се пише с вдъхновение и устрем.
Десетилетия наред българската критика изразходва с щедра ръка запаса от суперлативи за всевъзможни псевдовеличия, а за него - лице и дух на националната българска литература - говори приглушено с думи, от които се разбира, че той е „патриарх на българската литература”, че се „ползва с [...]

{Още»}

 
ПАНКО АНЧЕВ – СЪЗДАТЕЛ НА ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРОЦЕС

Паруш Парушев

Всички книги, студии, статии, рецензии на Панко Анчев се отличават с оригинално мислене, задълбоченост, аргументирани и убедителни изводи и оценки.

{Още»}

 
„НИЩО ОТ ТОВА, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА, НЕ Е СЪЗДАДЕНО НАПРАЗНО“

Петко Тотев
Йоан Екзарх, старобългарски писател от Преславската книжовна школа, създадена през Х в. от цар Симеон Велики, е написал „Шестоднев”. Този важен за европейската цивилизация старобългарски книжовен паметник е първата славянска енциклопедия.

{Още»}

 
„ШЕСТОДНЕВ“ – ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

Петко Тотев
Старобългарският писател Йоан Екзарх е сред имената, които дават съдържание на понятието Златен век. Наистина през Х в. българският цар Симеон Велики събира в Преслав книжовници с блестящи възможности и постижения.

{Още»}

 
СЪС СВОЙ ПОЕТИЧЕН ГЛАС И СТИЛИСТИКА

Иван Д. Христов
Поетесата Миглена Георгиева е родена в Родопите. Живее в град Пловдив, където работи като учителка. Автор е на девет поетични книги.

{Още»}

 
ВАЗОВ ПРОГОВАРЯ

Петър Ванчев
ВАЗОВ ПРОГОВАРЯ
О, Лев свещен на моите деди!
О, Лев на мъки, стонове вековни!
Тъй скъп за тая, дето ни роди
за радост не, за ядове отровни!

{Още»}

 
СРЕЩУ ПОРОЦИТЕ НА ВРЕМЕТО

Цветана Костова
„Без компромиси”, Димо Троянов, издателство „Мултипринт ‘’ - София, 2022
Чрез новата си книга ,,Без компромиси ” Димо Троянов за пореден път утвърждава мястото си сред сатириците в нашата съвременна литература - автори на епиграми и афоризми. Той продължава от предишните си издания /,,Трънливи слова” - 2017 г., „Житейски мотиви” - 2020 г./ настойчиво и [...]

{Още»}

 
ЛИРИЧЕСКИ УСЕТ В ПРОЗАТА НА ДИМО ТРОЯНОВ

Цветана Костова
,,Разни случки от живота” - Димо Троянов, издателство ,,Мултипринт”- София, 2022
„Разни случки от живота” на Димо Троянов е книга с житейски разкази, в които прави впечатление художническият и психологически поглед на автора - ,,В мислите му още кръжеше като оса оная случка по време на обедната почивка и бодеше съзнанието”
/ Случката/.

{Още»}

 
ХРАМ

Цветана Костова
С дъх ароматен на свежа трева,
с ласка ме среща полето…
Утринен полъх. Простор. Синева.
Буди се в трепет сърцето.

{Още»}

 
ТАЙНИТЕ НА ДУНАВА

Станимир Лилянов
Лениво влачи водите си широката река. Лениво и безмълвно, спокойно и безстрастно. Мълчат водите, мълчат бреговете, мълчи тъмното небе. Бавно се трупат черни облаци - огромните зловещи птици на тъмната нощ.

{Още»}

 
СПОДЕЛЕНО ЕЖЕДНЕВИЕ НА БЪЛГАРКА

Иван Енчев

Най-новият стихотворен сборник на Ваня Душева „Споделено време” (ИК „Нов свят”, София, 2023), съвсем неусетно ни приобщава към самобитното лирическо усещане на една чувствителна жена на средна възраст.

{Още»}

 
КИРИЛ АСПАРУХОВ - РАБОТИХМЕ ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Денчо Владимиров
Портрети от журналистическите бележници
В началото на новото хилядолетие в Пловдив хуманитарната организация „Помогни на нуждаещите се” учреди почетен знак - медал за автори на добри дела с обществена значимост.

{Още»}

 
ПУСТА ДА ОСТАНЕ ТАЗ АМЕРИКА…

112 години от гибелта на „Титаник”
Любомир Духлински

„Хиляди кораби са останали неизвестни, защото не са потънали. Всеки знае за „Титаник”, защото всеки знае трагичната му съдба.”
Джеймс Камерън, режисьор на филма „Титаник”

{Още»}

 
ВЕЧЕР

Асен Калоянов
ВЕЧЕР
Залязна слънце. Ето, иде вечер.
О, топла безприютна вечер
иззад баири, равнини.
Подухва вятър. Мрак в полята.

{Още»}

 
РИБАРИ

Коста Траянов
Още първи петли не пропели, още зора не зазорила, те вземат въдици, мрежи и със своите малки, леки лодки тръгват по риболов. От сутрин до вечер тия неуморни люде кръстосват морето на длъж и на шир за парче хляб.

{Още»}

 
ПРИКАЗНО СЛОВО ЗА ЖИТЕЙСКИ ИСТИНИ

Георги Майоров
Змейове, караконджули и дракуси излизаха от прелестните уста на бабите едно време за смразяване на палавите деца и внуци.

{Още»}

 
СПОМЕН ОТ БРАЦИГОВО

Мистерии

Денчо Владимиров
Пресъхна ли изворът на прочутата лековита брациговска минерална вода? Такава хипотеза се появи след като от цяло десетилетие от магазините в Пловдив и Пазарджик, а и страната изчезнаха така познатите в миналото бутилки с прочутата лечебна минерална вода от Брацигово, която от векове лекува множество болести.

{Още»}

 
РАЗСЪРДЕНО БЕШЕ МЕЧТАНОТО ЛЯТО…

Стефан Калев
***
Разсърдено беше мечтаното лято,
казанът небесен за дъжд онемя…
И тръгнаха корени към небесата
за своята жажда да търсят земя…

{Още»}

 
ПИСМО ДО САЛИ

Димитър Данаилов
Ти вече пишеш и четеш, Сали,
това е толкоз хубаво, другарю!
Ти вече си наистина щастлив -
грамотен гражданин си на България.

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА РОДИНАТА

Димитър Симидов
Като валяк се влачат бавно,
о, Дунав, твоите води!
Река замислена и славна,
река на моите деди,

{Още»}

 
УТРО

Богомил Райнов
Като бензин, разлян по мръсна локва,
в небето тъмно се прокрадва утрото
и пак изцапани, и пак измокрени,
в дворовете къщята се събуждат.

{Още»}

 
ЗАВЕТ

Весна Парун
превод: Елка Няголова
Ако сърцето ми не изпреварва птиците,
ако очите ми обеднеят и гледат насила,
ако ръцете за миг станат тъжни вдовици,
а любовта не ги прави вече красиви…

{Още»}

 
ГРАДЧЕ

Иван Скала
превод: Вътьо Раковски
Който не знае провинциалните фенски градчета прочее,
той никога няма да разбере под този свод
въпросителните женски погледи, завършващи

{Още»}

 
КЪМ ПОЕТА

Йосиф Уткин
превод: Тихомир Йорданов
Това е нелепа идея -
пред старост да тръпнеш от страх,
да пишеш: Угасвам… Белея…
И „ох, скъпа моя!”, и „ах”!

{Още»}

 
ЕХ, ВИЕ, ВСИЧКИ ВОДИ НА СВЕТА…

Абед Никпу
превод: Георги Ангелов
***
Ех, вие,
всички води на света…

{Още»}

 
ХВАЛБИ

Димитър Милов
До небесата се въздигаме
с хвалбите си един за друг.
А после на парцали мигаме -
не можем да отроним звук.

{Още»}

 
ЗЛАТОТО НА ГЛУПАКА

Любомир Духлински
Преди година получих писмо. Учуди ме много, защото от дълго време не бях получавал писмо, нали сме в електронната ера, кой ли ще ти пише писма на ръка.

{Още»}

 
НЕВИЖДАНО ЧУДО – РОМАН В СТИХОВЕ ОТ РОДОПЧАНКА

Георги Майоров
В съвременната българска литература само 4 - 5 мъжки пера са потапяни в голямата мастилница за роман в стихове. Имената им няма да споменавам. Изброявани са от другите критици.

{Още»}

 
ТЕЖКА ЗАГУБА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИЗЯЩНА СЛОВЕСНОСТ

Продрум Димов
На 29 март. т.г. ни напусна покосен от коварно заболяване Таньо Клисуров - едно от ярките и талантливи имена, изключително принципен творец в сферата на родното ни поетично слово.

{Още»}

 
ТРАПЕЗА

Михаил Михайловски
Душата ми живее със всичко, което диша тука:
със мъдростта на дъбовете и виното на ручеите,
с хилядите луни, които ухаят от зелените небеса
на дюлите,

{Още»}

 
ЖЕРТВЕНИ КЛАДИ

Ангел Каралийчев
ЕСЕННО КОКИЧЕ
Перото ми тежи - не мога!
Акациите съхнат в блен,
обърнали очи към бога.
Отхожда есенния ден.

{Още»}

 
КЪМ НЕБЕТО ИЛИ КЪМ ЗЕМЯТА

Александър Герасков

Стар въпрос, над решението на който са изразходвани много мисли и енергия. И вечно млад, защото стои пред всяко поколение.

{Още»}

 
БЯГСТВО

Михаил Анишченко
превод: Красимир Георгиев
БЯГСТВО
Аз към нощния Брест се промъквам през блатата на минал кошмар,
свойта мила изгубих по пътя в деветстотингодишна съдба.

{Още»}

 
КАК ДА ОТГОВОРЯ, МИЛИ

Елена Исаева
превод: Красимир Георгиев
КАК ДА ОТГОВОРЯ, МИЛИ
Как да отговоря, мили,
на въпроса, носещ вихър:
„С мен до край света ти би ли
стигнала, щом те повикам?”

{Още»}

 
ЖАЖДА

Михаил Луконин
превод: Красимир Георгиев
ЖАЖДА
Пак дъжд е,
удря по стъклата,
по кленове, с ветрец обвени,
по кея,
в мостове заляти,

{Още»}

 
КОМАРИ

Агния Барто
превод: Красимир Георгиев
КОМАРИ
Сред слънчевата лятна жар
прохлада в парка пиеш,
но тъй напада те комар,
че искаш да се скриеш!

{Още»}

 
ЛЮБОВТА…

Алиреза Роушан
превод: Георги Ангелов

***
Любовта
с твоето заминаване
започна.

{Още»}

 
ТЪЖНИЯТ ОБУЩАР

Ангел Христов
Лицето му издаваше дълбока, неизтляваща тъга. Сякаш по него беше преминала буря с незаглъхващи гръмотевици и яростни светкавици, оставили по кожата му бледи сиви петна, които всъщност издаваха истинската му възраст.

{Още»}

 
АНГЛИЙСКА ИСТОРИЯ

Албена Фурнаджиева
И метеоролозите я наричаха така - „Дъждовна провинция”. Сега не е точно дъжд, а някакъв мокър въздух, който привечер съвсем натежава от влага и направо се лепи по всичко наоколо.

{Още»}

 
СВЕТЪТ НА РАМЕНЕТЕ НА ТВОРЕЦА

Димитър Христов
Светлана Николова, „На раменете ми”, изд. „Изида”, 2023, София
Години след издаването на първата си книга „Дъждовни магистрали” /2014/, Светлана Николова публикува нова книга с поезия със заглавие „На раменете ми”.

{Още»}

 
ТРЕТОТО ОКО НА ТВОРЕЦА

Петър Ванчев
Бойко Богданов - „Свяст”, избрани стихотворения, ИК “Жанет 45″, 2009
Житейският и творчески път на режисьора, композитора и поета Бойко Богданов е като сърдечна кардиограма на човек с подчертана болезнена чувствителност: с периоди на творчески извисявания, където душевното му „кръвно налягане” минава всякакви Горни граници, но и с житейски периоди на толкова ниско [...]

{Още»}

 
ЩЕ ВЪЗКРЪСНЕ ЛИ СЕДМИЦАТА НА ДЕТСКАТА КНИГА?

Продрум Димов
Този болезнен въпрос си го задават все още мнозина от по-възрастните поколения, които ги потиска носталгията по недопустимо загърбените празнични тържества, посветени на пренебрегнатата безцеремонно Седмица на детската книга, песен и на изкуствата за деца.

{Още»}

 
РЕАЛИСТИЧНА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

Славчо Ангелов
Много често се спекулира с израза „реалистична детска литература”. Като с това мнозина се опитват да минат за някакви новатори в областта на този род книжнина.

{Още»}

 
МЪКА

Петър Динеков
Стара майко, недей плака,
недей плака, недей чака
млада булка въртокъщна,
млада булка с песен кръшна.

{Още»}

 
НЕ СЕ ИЗНЕНАДВАЙТЕ ВЕЧЕ НА НИЩО…

Анатолий Аврутин
превод: Елка Няголова
***
Не се изненадвайте вече на нищо -
на дребен детайл от слово разкошно,
на блик светлина, на поглед невиждащ,
на черната вялост сред белите нощи.

{Още»}

 
В СЕКУНДАТА НА СМЪРТТА…

Ядолла Рояйи
превод: Георги Ангелов

***
В секундата на смъртта,
за нея

{Още»}

 
ЗА ПОРТРЕТА НА ТОМА КОРНЕЙ

Франсоа Гакон
превод: Красимир Машев
Не се вглеждай в портрета с омая
на Корней и ще кажа накрая:

{Още»}

 
РАЗМИНАВАНЕ

Росица Станева
Мъжът вървеше из коридора, без да бърза, защото изсипалата се там човешка навалица бе препречила пътя му с тела и гърбове. На всяка крачка го срещаха недружелюбни, чужди лица. Спъваха го раници и пътни чанти, оставени на пода.

{Още»}

 
В ДИВИЯ СВЯТ НА РЕКЛАМАТА

Мемоарни записки
Денчо Владимиров
В средата на 90-те години след като бивш щатен соцкултуртрегер, поет, новият тогава управител на вече посинелия областен вестник ме прогони като непреустройващ се в СДС от вестника и останах без работа, по мое предложение в една издателска къща започнахме подготовка за издаване на първия /останал си единствен/ каталог на златните медалисти [...]

{Още»}

 
МЕЖДУВРЕМИЕТО КАТО ЖАНР (РОМАНЪТ)

Иван Есенски
В началото на това, което ни пробутаха за демокрация, когато още имаше остатъци от мечти и надежди и не бяхме осиротели с повече от два милиона бегълци, един познат литературен критик написа РОМАН.

{Още»}

 
ЖЕЛАЯ ТИ ОЩЕ ДОБРИ ТВОРБИ

Писмо на Михаил Тошков до Иван Енчев

Драги Енчев,
Написах есе „Щрих към белетристиката на Иван Енчев” за романа ти „Злато и чакъл”, 2012.
Изпращам ти го, за да се увериш, че твоята литературна съдба ме интересува. Смятам след време да издам книга с мои литературни есета, в която ще влезе и писаното за теб. Но ти може [...]

{Още»}

 
ПОКЛОН НА ДОБРУДЖА

Дафинка Станева
На Момка Чумпилева
Земя хлебородна със хора сърцати -
това е на Добруджа гербът свещен.
Земя кръстопътна, съдбата ти прати
врази, чуждо робство, народ разделен.

{Още»}

 
СИРОМАХ ЛАЗАР

Николай Фол
В дъното на моряшката кръчма край Варненското пристанище седяха двама рибари - Сиромах Лазар и неговият приятел. Сиромах Лазар, килнал каскета си на тила, говореше високо и чукаше разгорещено по масата с юмрук.

{Още»}

 
ГЕОРГИ РАЙЧЕВ – „ДИМЧОВИ СТРАНИЦИ”

Павел Телчаров
Георги Райчев - „Димчови страници”, София, 1934
Георги Райчев е не само един от добрите белетристи в съвременната българска литература, чието изкуство непрекъснато се налага и утвърждава.

{Още»}

 
БУРЯ

Иван Арнаудов
Върху скалистите гори
натегнал облак се надвеси
и слънчевия зрак той скри
зад свойта сянка, зад криле си;

{Още»}

 
ВЪЗЕЛ

Милан Краус
превод: Василка Хинкова
ВЪЗЕЛ
Тъй далече си Додоне
сърце мое умълчано
оседлах си вече коня
за път стегнах подкован е

{Още»}

 
НЕ ТЪЖИ ЗА МЕН

Евгений Семичов
превод: Красимир Георгиев
НЕ ТЪЖИ ЗА МЕН
Не тъжи за мен, обичан род!
Мене нямаше ме в тоз живот.
Имаше протяжен тъжен звук…
Излетял от дланите капчук.

{Още»}

 
СИНЯТА КЪЩА

Надежда Кондакова
превод: Тихомир Йорданов
СИНЯТА КЪЩА
Почти на края на оврага
е оня вече празен дом.
не ще прекрачим ние прага,
ще постоим тук мълчешком.

{Още»}

 
БЕЛИТЕ РУЖИ

Дафинка Станева
Никой в селото не се учуди, когато Ангел Дюлгеров през една ранна пролет се завърна в родното си място. Той наскоро беше овдовял, а двамата му синове бяха поели по своя път. Градът го гнетеше със своята суматоха и той отново потърси топлината на бащината стряха.

{Още»}

 
ИСКАМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ С ВАС

Препратила Елена Алекова

Тюрлюгювеч с ученически бисери
Здравейте, колеги (колкото и неочаквано да ви звучи)!
Научих, че при вас се събират хора като мен, та реших да ви изпратя това писмо, за да се запознаем. Щом сте като мен, значи ще ме разберете. Така виждам колегите. А то все неразбрана си оставам.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Янко Стефов
ОСТАРЯЛА ПОГОВОРКА
Що за поговорка, бае:
„Храни куче - да те лае!”
И глупакът днеска знае:
храненият пес си трае!

{Още»}

 
ПОЕТЪТ НА ВЯРАТА, ЛЮБОВТА И МОРЕТО

90 години от рождението на Христо Фотев
Продрум Димов
Едва ли има човек от днешните ни литературни и духовни среди, който да не благоговее пред изключително човешкия и творчески образ на този уникален наш творец от Бургас.

{Още»}

 
ТИХОМИР ПАВЛОВ – „БЛАГОСЛОВЕНАТА ЗЕМЯ”

Павел Телчаров
Тихомир Павлов - „Благословената земя”, съвременен роман, София, 1933
През последните години Тихомир Павлов се отдава почти изключително на социалния роман.
След романите „Горчив смях” и „Вечната приказка”, романът „Благословената земя” иде да разкрие една нова страна в творчеството на автора.

{Още»}

 
РОБИ

Борис Незорин
Връз чер саван се сипе траурна вълна.
На демон зъл окото кърваво лъщи.
Сияе лъч от багри - светлина;
в кошмарен сън тревожно робът спи,
в кошмарен сън - прокоба…

{Още»}

 
РИМ

Димитър Подвързачов
(Откъслеци от недописана поема)
1.
Отдавна среднощ отзвъни над Рим, във морен сън унесен,
и Тибър галени вълни влече с приспивна песен.
Спят арки, портици, дворци и померанцови градини,
във храмовете спят жреци и блудни богове, богини.

{Още»}

 
КАВАЛЕРИЙСКАТА КАЗАРМА

Хуан Хил-Алберт
превод: Александър Муратов

В потъмнялата казарма
офицер един предател
край водите на Турия,
шепнеше закани празни:

{Още»}

 
„НЕШО БОНЧЕВ“ Е ТРЕТАТА НАСТОЛНА КНИГА НА БОЯН АНГЕЛОВ

Петър Андасаров
„Литературното поле не е бална зала, та да се гладим и да си казваме комплименти”
Дори, които не знаят автора, изричат и повтарят тези афористични думи на Нешо Бончев, панагюрския възрожденец, които отдавна са основен морален и същностен принцип на литературното творчество.

{Още»}

 
СВЕТОВЕН РЕД, ИКОНОМИКА, ПОЛИТИЧЕСКИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ: ИЗРАЕЛ – ХАМАС – ГАЗА

Александър Гочев
Тази втора част на статията се основава изцяло на интервюта на проф. Джон Миършаймър*
Международният съд на ООН, високо професионален, реши, че има правдоподобни доказателства за намеренията на Израел за геноцид и че има правдоподобни доказателства за извършване на геноцид в Газа.

{Още»}

 
ВОПЛИ

Васко Попов
Марий и Сула - съща изгода,
същата участ чака народа!
Пенчо Славейков

{Още»}

 
„ЗАСЕЙ МИ МОРЕ“ НА СТАНКА БОНЕВА – МНОГОЛИКОСТ И ОРГАНИЧНОСТ НА ЕДНА ДУША

Ваня Колева
„Засей ми море” (2012) 1 е първата самостоятелна книга на Станка Бонева. Преди нея авторката е извървяла дълъг път в света на Словото.

{Още»}

 
ЗА БОЛКАТА И ОБИЧТА КЪМ ПТИЦИТЕ И ХОРАТА НА РОДОПА ПЛАНИНА

Благовеста Касабова
В творческата палитра на Емил Енчев ще открием романи, сборници с разкази, пиеси, публицистика. Той е писател с характерна стилистика и образност, жив и колоритен език.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Добрина Симова
КЪДЕ Е ОНЯ?
На народа му писна, вместо дела,
политици да играят „Не се сърди, човече!”
Къде се бави Оня, с най-гъста метла,
да измете от Парламента търтеите вече?!

{Още»}

 
МЕТАМОРФОЗИ НА СУЕТАТА

Димитър Крайнев
МЕТАМОРФОЗИ НА СУЕТАТА
Тъй както пещерният ни прадед
животни върху камъка изсичал,
така правнукът му сега студент,
със автографи чиновете кичи.

{Още»}

 
ИЗПОВЕД

Панчо Михайлов

Какво съм сега ли? Едно нищо или почти нищо. Воняща дрипа, парцал, дори нещо по- мръсно. Станах за смях на xoрата - вижте го, казват, пропаднал, пияница.

{Още»}

 
АРТИСТ И ДРУГАР

Никола Балабанов

Петко Атанасов, на когото преди няколко дена празнувахме 30-годишен юбилей, е един от първите артисти на театъра ни. Пръв, не само защото неговите образи на сцената са ярки и с дълбочина дадени, а защото е и личност.

{Още»}

 
ЕДИН РОМАН ЗА ВОЙНАТА

Стефан Станчев
Новият роман на г. Петканов („Морава звезда кървава”, София, 1934 г. издание на автора, ул., „Оборище”, 79) е, наистина, събитие в белетристиката ни от последните десет години, а в делото на писателя - вдъхновена творба. Романът е четвърти по ред от серията „Жътва”, след „Старото време”, „Хайдути” и „Вятър ечи”.

{Още»}

 
ЗНАЕТЕ ЛИ МОМЪК КОЙ БЕ ТОЙ

Николай Добронравов
превод: Дафинка Станева
ЗНАЕТЕ ЛИ МОМЪК КОЙ БЕ ТОЙ
Знаете ли момък кой бе той,
път откри сред звездния безброй!
В пламък, гръм на космодрума в дим
махна той и рече: “Да вървим!”.

{Още»}

 
ХЛЯБЪТ

Николай Добронравов
превод: Красимир Георгиев
ХЛЯБЪТ
Хляб от старо брашно с трици наполовина
помним ясно от прежни горчиви години.
Хляб с каруци докаран. Стине студ зад тезгяха.
Хляб за утре, с купони доставките бяха.

{Още»}

 
ПЕШЕХОДЕЦ

Елспет Дейви
превод: Любомир Духлински
Из сборника „Нощта на смешните шапки” (1980)
Две петна загладена и чакълеста пръст бележеха входа на кафенето край магистралата. Отвъд се простираха равни полета, а дългата линия на хоризонта беше прекъсвана тук-там от едва видими групи дървета.

{Още»}

 
ДЪРЖАВАТА МАЙТАПЧИЯ

Денчо Владимиров
ОколоПървоаприлско
До 1989-та година официално се знаеше кои са най-големите хумористи сред пишещите българи - тези дето са в социалистическата столица София - в „Стършел”, вестник на ЦК на БКП, за пописващите там бяха отредени наградите на Дома на хумор и сатира в Габрово, наградите на конкурсите на имената на Чудомир и Алеко [...]

{Още»}

 
ПЪРВИ АПРИЛ

Венцислав Бойчев
УЗАКОНЕНИ ЛЪЖИ
Във футбола финтират,
при покера блъфират.
В съда като пледират,
със словото жонглират.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ ЗА ДЕНЯ НА ЛЪЖАТА

Туко Рамирез
По-достоверно от политиците лъжат само синоптиците.
Как да си вярваме, като всеки лъже.

{Още»}

 
ПЪРВОАПРИЛСКИ ЕПИГРАМИ

Иван Енчев
ЕВРОМЕНЮ
В градовете и селата
няма вече шопска скара,
няма руската салата.

{Още»}

 
НОВИ ДВУСТИШНИ ЛОЗАНКИ

Лозан Такев
КОНСТАТАЦИЯ
Българската нация -
с Пунта демокрация…

{Още»}

 
ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР

Янаки Зибилянов
ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР
На нашите политици
И макар да беше ясно
цялото ви ЕГЕНЕ,
ние свикнахме със вас, но
със абсурдите ви - не.

{Още»}

 
СПОМЕНИ

Васил Иванов
СПОМЕНИ
На Славка
Когато Кирчо бе почти младеж
и в ден фатален срещна наша Мича,
почувства най-първичния копнеж.
(Стрелата му на Ерос не засича.)

{Още»}

 
ГАБРОГРАМИ

Радослав Бумов
ПРОГРАМНО
Да сме здрави,
да сме живи,
габровците пестеливи!

{Още»}

 
ИСТОРИЧЕСКА ПРИКАЗКА

Тома Измирлиев
ИСТОРИЧЕСКА ПРИКАЗКА
Преди години нашта столица
била градче със малко жители, -
работили те на изполица
при бейовете-похитнтели.

{Още»}

 
РАЗГОВОР С ПИЯНИЦА

Наум Лабковски
превод: Красимир Машев
Веднъж попитах аз пияница:
„Защо ти пиеш ден и нощ?”
Отвърна ми:
„Ех, тъжна страница!

{Още»}