НЕУДОБНА ПОЗА

Григорий Перов

превод: Красимир Машев

НЕУДОБНА ПОЗА

Лази в хорските крака сред прах,
ако полза има той от тях.

Но лази пак така сред прах
и пред онези, от които го е страх.

Неудобството на този нрав:
по цял ден -
нито седнал,
нито прав.

——————————

ДА ИМАШ И ДА НЯМАШ
(На един автор на 20 книги)

Мисълчицата си, боже,
да изкаже той не може.
А каквото е написал,
то пък в него няма мисъл.

——————————

ЖИЗНЕРАДОСТЕН КАДРОВИК

Той кадрите проучва не по анкети,
а по банкети.

——————————

НЕГОВОТО ПРИЗВАНИЕ

Призвание има и то какво,
перото му като на майстор е талантливо,
че и без сиво вещество
пише и печата много сиво.

——————————

ПОЕТИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ

Ето как поетите ще различим:
един поет - обикновен,
друг - недостижим,
а трети - неприкосновен.

——————————

ПОЕТ-РАЦИОНАЛИЗАТОР

На завода подражава:
песните си той множи
и с всеки месец тъй успява
себестойността им да снижи.

——————————

НА ЕДИН СЪБРАТ ПО ПЕРО

Много обещаваш
години наред.
Ти си многообещаващ
поет.

——————————

ЕПИТАФИЯ НА ЕДИН ПОЕТ

Потомците
са благодарни богу:
той бе бездарен,
но не написа много.