АНОНИМНИ ФРЕНСКИ ПОЕТИ – XVIII ВЕК

превод: Красимир Машев

ЗА ОБЕЩАНИЕТО НА НОВИЯ
КРАЛ ЛУИ ХVІ

Накрая повсеместно
по кокошка ще ври в нашите съдини.
Тази птица, както е известно,
е скубана 200 години.


ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КНИЖНИ
ПАРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Златен век, сребърен и меден,
след тях железният бе последен.
И тогава се появи банкер
в ръце с ковчежния тефтер,
и каза, че няма монети,
но вече намерен е лек.
И закони са нови приети,
че настъпва книжен век.


ЕПИТАФИЯ НА ДОБРИЯ СЪПРУГ

Тук почива достоен за похвала сега
и учи на съпружеско търпение,
че и след неговото погребение
той не загуби своите рога.