ДОБЪР ГРАФОМАН

Ефрем Гордон

превод: Красимир Машев

ДОБЪР ГРАФОМАН

Не трябва да го съдим много строго.
Той пише лошо, но не пише много.

——————————

СЛЕД ИНФАРКТА

Сега той й е приятел сърдечен,
че тя е началник-склад. Аптечен.

——————————

РИСКОВАНА КРАЧКА

- Ще се омъжа за поет! -
Татко, любовта ми е голяма!…
- Нима, дъще - последвал ответ -
ще трябва да изхранвам двама.