АРХИВЪТ НА ПОМПЕЙ

Джордж Майкс

превод: Любомир Духлински

До Дирекция на предприятието „Везувий”
Вулканът на вашата компания, въпреки многото ни протести, продължава да застрашава околната среда. Не отказвайте любезността да предприемете спешни действия.
Градска управа

До Градска администрация на Помпей
Постоянната експлоатация на Везувий е съобразена с интересите на икономиката (чуждестранен туризъм, лозарство и др.). Годишният оборот на нашето предприятие надхвърля десет милиона и спирането му би причинило големи щети на Римската империя. Въпреки това, ние считаме вашата жалба за легитимна и решението на проблема е включено в нашия годишен план.
„Везувий”

До Дирекция на предприятието „Везувий”
Постоянният рев на вулкана, падането на пепел и камъни правят живота в града все по-непоносим и влошават атмосферата. Ако не бъдат предприети действия до 31-во число на текущия месец, ще бъдете глобени с 15 сребърника.
Градска управа.

До Градска администрация на Помпей.
Нашата компания ще направи всичко, за да гарантира, че населението на града може да живее в спокойна, здравословна атмосфера. Създадохме комисия, която ще проучи въпроса и ще направи предложения. Платихме глобата преди изтичане на посочения от Вас срок.
„Везувий”

До Дирекция на предприятието „Везувий”
Моля, имайте предвид, че градската управа е създала екологична комисия. Ситуацията става все по-тревожна от ден на ден: домашни любимци бягат от града, отровни газове унищожават градините ни, ревът на вулкана увеличава броя на нервните заболявания. Предлагаме да координираме дейността на вашата комисия и нашата комисия.
Градска управа.

До Градска администрация на Помпей.
Вашето предложение е прието. Уверени сме, че сътрудничеството ще бъде ползотворно. Компанията вече е предприела ефективни мерки: издадохме плакати с призив към населението да следи чистотата на ефира.
„Везувий”

До Дирекция на предприятието „Везувий”
Спешно платете глоба от 20 сребърника. Размерът на глобата е увеличен, защото вашата компания продължава да експлоатира вулкана, напълно пренебрегвайки интересите на населението. Ако компанията не вземе мерки в рамките на три дни, ще ви бъде наложена нова глоба от тридесет сребърника.
Градска управа.

До Градска администрация на Помпей.
Глобата беше платена, въпреки че я смятаме за несправедлива: компанията прави всичко възможно. Отпечатали сме плакати със слогана „Пазете потока от лава чист!”
„Везувий”

До Дирекция на предприятието “Везувий”.
Поради факта, че лавата е заляла града, ви предлагаме…

(Тази кореспонденция е открита по време на разкопки в Помпей.)