ЕПИТАФИЯ

Исак дьо Бенсерад

превод: Красимир Машев

Под тази плоча лежи адвокат.
Законите прилагаше умело.
Какво неясно е на този свят:
смъртта спечели загубено дело.