ЕПИТАФИЯ НА ЛУИ ХІІІ

Франсоа Менар

превод: Красимир Машев

Този монарх, от Бога дар,
за миг не изправи снага:
на свещеник добър слуга
и много лош господар.

————

* Луи XIII (1601-1643) - крал на Франция, при когото фактически управник е кардинал Ришельо. Бел. ред.