Орхан Вели

Орхан Вели, турски поет, е роден на 13. 04. 1914 г. в Истанбул. Следва философия в Литературния факултет на Истанбулския университет, но не завършва. Шест години работи в Генералната дирекция по пощите и далекосъобщенията в Анкара. По-късно е назначен като преводач в Министерството на образованието. След девет години преводаческа работа напуска Анкара. От 1949 г. до края на живота си издава сп. “Япрак” (“Лист”). Освен стихове пише разкази, статии и критика, едновременно с това се занимава и с преводи. Съставител е на антология на френската поезия. Също така трансформира анекдотите за Настрадин Ходжа в поетическа форма. Още с първите си стихотворения, публикувани в сп. “Варлък”, спечелва вниманието и любовта на читателите си. Произведенията на Орхан Вели са кратки и написани с простотата на ежедневния разговорен език. Авторът е известен с това, че пръв в историята на турската литература пренася разговорната реч в поезията, както и с това, че стиховете му са дотолкова популярни, че стават неотделима част от езика и се използват като устойчиви фрази. Произведенията му са изпълнени с ирония и лиризъм. Заглавието на първата стихосбирка – “Гарип” (“Странно”), която издава през 1941 г. съвместно с Октай Рифат и Джевдет Андай, се превръща в име на едно от най-известните и влиятелни течения в съвременната турска поезия. Автор на книгите: “Странно” (1941); “Безотказно” (1945); “Като поема” (1946); “Ново” (1947); “Срещу” (1949). Умира на 14.11. 1950 г.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ ЗА АСФАЛТА/ превод: Азиз Таш/ брой 15 декември 2009

КАТО НАС/ превод: Иван Коларов и Стефка Първанова/ брой 51 май 2013

ТЪГА / превод: Георги Ангелов/ брой 62 май 2014