СЕВЕРНА БАЛАДА

Белла Ахмадулина

превод: Надя Попова

СЕВЕРНА БАЛАДА

Само степи и сняг.
Царство на белотата подзвездна.
И от пътник незнаен следа -
като скъсан гердан.
Как посмял е да влезе в двубой
със вселенската бездна?
Кой ли ще разгадае
този стих, в снеговете вдълбан?
……………………………………………..
Йероглиф на съдбата,
вик, който възбог се издига.
Стъпка, дето отвежда
към най-непрогледна тъма…
И пространството свети -
същинска отворена книга,
с мъдростта си навеки
недостъпна, уви, за ума.


СЪНИЩА ЗА ГРУЗИЯ

Грузия насън - о, радост!
А в зори - тъй чист и мил,
вкус на гроздоберна сладост,
устните ти осветил.
Скърбите са отлетели,
искам само с порив вещ
в златния Свети-Цховели
да запаля тънка свещ.
Всяко камъче на Мцхета
ще погаля с благодат.
Боже, нека да пребъде
всичко в този дивен свят.
Нека винаги държи ме
в този унес занемял
строго - родната родина,
нежно - чуждата земя.