ПРЕЛЕТЯ НАД ПЪТЯ СКАКАЛЕЦ…

Генадий Красников

превод: Георги Ангелов

* * *

Прелетя
над пътя скакалец
и в града
внезапно ми напомни,
че има някъде река,
трева и детство.

——————————

* * *

А и не би могло да бъде иначе,
свърши се всичко, което беше съдено…
И даже сънищата,
които не видя,
и те се сбъднаха…