ВЪЖЕ

Орхан Мурат Аръбурну

превод: Красимир Машев

По едно въже не ходят двама въжеиграчи.
Един куп измамници на едно въже:
хитреци, комарджии, препродавачи…

По едно въже не танцуват такива жени и мъже:
кокетки, фокусници, огнегълтачи,
че и клоуни даже.
Защо не се къса това въже?
Няма кой да ти каже.