ТОЛКОВА ПИВКА И СИЛНА…

Хюсеин Рифат

превод: Красимир Машев

***

Толкова пивка и силна е моята ракия,
че една чаша продавам, а две - пия!