ДА ОБИЧА – СЪПЕРНИЦИ НЯМА…

Гийом Колте

превод: Красимир Машев

***

Да обича - съперници няма.
Защото той обича за двама.
Без обич няма миг загубен,
че само в себе си е влюбен.