ПРИРОДАТА Е СФИНКС…

Фьодор Тютчев

превод: Красимир Машев

***
Природата е сфинкс. И е права.
Тежко изпитание е за човека
какво ще стане, нищо, но полека.
Загадка няма и е нямало такава.


НА Г. И. ФИЛИПСОН

Преди беше тих казак.
Сега е попечител на пики.
Син на Филип, но все пак
не е Александър Велики.


НА ГРАФ С. Г. СТРОГАНОВ

Здравият смисъл на мнозина
думи, народът и значението им назова:
ненапразно, явно, че от „мина”
изнамери и „спомина” след това.


ЗА РОМАНА НА И. С. ТУРГЕНЕВ „ДИМ”

„И димът е сладък и приятен в родната страна”.
Така поетическият век на миналото описа нашите беди.
А в нашия - талантът търси и в слънцето петна.
И с дим смрадлив отечеството ни той кади.


НА В. П. БОТКИН

На читателят му втръсна.
Журналистът от страх е кратък.
Панаев в глупостта му се блъсна.
И се гърчи в мъки и по-нататък…


НА А. В. НИКИТЕНКО

Изпълнено с ненужен славослов,
общи мисли, красноречието му и то -
за него са като съвсем прясно тесто,
с което земята да изплеска е готов.