ЗАБРАВИХМЕ ДОБРОТО…

Жан Берто

превод: Красимир Машев

***

Забравихме доброто без жал.
Неблагодарността царува, господа:
злодейството гравираме върху метал,
а добрините винаги върху вода.