ТАХИР ЕФЕНДИ НИ НАРЕКЪЛ….

Нефи

превод: Красимир Машев

***

Тахир ефенди ни нарекъл „кучета”,
но крие това, сега - върти и суче.
Добродетелността от мен ще научите.
Видно е, според мен, че Тахир е куче.