Нефи

Нефи (Nef’i), Нефии (псевдоним, име при раждането - Омер), османски поет, представител на класическото направление, е роден през 1572 г. в Хасанкале, Ерзурум, в богато семейство. Баща на Нефи е Мехмет бей, дядо - Мирза Али паша. Получава добро образование. Знае арабски и фарси. Първите си стихове написва още като дете. Псевдонима Нефи взема по съвет на поета Гелиболу Али. Идва в османската столица Истанбул около 1606 г. Служи като чиновник при двора на османските султани Ахмед I, Мустафа I, Осман II и Мурад IV. Известен е със своите панегирици и сатирични стихове. Освен оди, особено за султан Мурад IV, Нефи пише саркастични и често язвителни стихове за провалите на определени правителствени служители. Острата му сатира предизвиква негативна реакция на мнозина. През 1635 г. великият везир Байрам паша, един от чиновниците, който е станал обект на сатирата му, успява да постигне екзекуцията на Нефи. Обесен на 27 януари 1635 г. в двореца Топкапъ в Истанбул, тялото му е хвърлено в морето.


Публикации:


Поезия:

ТАХИР ЕФЕНДИ НИ НАРЕКЪЛ…./ превод: Красимир Машев/ брой 161 октомври 2023