ПОНЕЖЕ НЕ МЕ ОЦЕНИХА В ШАМ…

Мантъки

превод: Красимир Машев

***

Понеже не ме оцениха в Шам*,
потърсих в Налешхабад подслон.
Заради заплахите на алчните там,
преселих се при моя Паша слон**…

————–

*Старото име на Дамаск. - Бел. пр.
**Под това прозвище е бил известен тогавашният валия на Халеб (Алепо) Мехмет паша - покровител на поета. По заповед на султан Мурад ІV Мантъки е бил обесен. - Бел. пр.