ПРЕДИЗБОРНАТА ТИШИНА…

Милутин Джуричкович

превод: Красимир Машев

***
Предизборната тишина
уважавам и трая.
Но защо имам отново
предчувствие за края?

——————————

***
Хранят ме - птичка
в райски лехи,
защото всеки ден
ми дават трохи.

——————————

***
Не заради римата
или лъжа за кеф -
какъвто и да дойде,
той винаги е шеф.

——————————

***
Виж що
е тази страна:
за някои нищо,
за някои манна.

——————————

***
Мълчи, търпи.
Сведи глава.
Всеки гласува
за ето това!

——————————

***
Тука все тече:
мед и масло чакай.
Шегува се с нас
винаги някой.

——————————

***
Помогни ни,
мили Боже.
В тази кожа
все не може.

——————————

***
Какво става,
хора, със нас?
Живот ли е драма,
родена от фарс?

——————————

***
Нашата шапка
друг я скроява.
Било е.
И си остава.

——————————

***
Добър приятел
имам сега.
Той е началник,
а не е слуга.

——————————

***
Радва ни
моминската нота:
оживявайте
във живота!