КРАЙ МЕН – САМО ПТИЦИ В РЕКАТА…

Иван Бурсов

превод: Красимир Машев

***

Край мен -
само птици в реката.
Синева и позлата ни движи.
И призрачни в необята
са всекидневните грижи.

Реката дъхти на вечност.
Лятото - в бяла дреха.
И някаква мъка далечна
чака ответ и утеха.