ЗАЛЕЗЪТ НА БИЗОНИТЕ

Карл Сандбърг

превод: Здравко Кисьов

Няма ги вече, няма ги вече бизоните.
Няма ги даже и тия, които познават бизоните.
Тия, които са виждали стадата им хилядоглави
как превръщат зелената прерия в черна мъртва земя,
с устремени глави и гърмящи копита,
озарени от ярката багра на залеза.
Няма ги вече тия, които познават бизоните.
И няма ги вече, няма ги вече бизоните.