СТАРАТА ТОПОЛА СТОИ…

Игор Шкляревски

превод: Георги Ангелов

* * *

Старата топола стои!
Старият мост е издържал!
Под напора на водата е устоял.

Колко пъти съм заминавал
и не помня, че съм си тръгвал.
Помня как се завръщах…