ХАЙДУШКИ ПЕСНИ

Димитър Подвързачов

Подражание на П. К. Яворов

1.
Ден денувам - пътища безкрайни,
нощ нощувам - кътища потайни.
Нямам тато, нито мама -
тато да ме рита,
мама да ме пита…
Леле моя
гроздова годино!
Море черно,
ти, чирпанско вино.

С враг нехая - вяра зарад вяра,
с благ гуляя - с мяра и без мяра,
нямам братец, ни сестрица -
братец да ме дири,
сестра - нос да вири…
Леле моя
върла вересия!
Море люта
заарска ракия.

Власт властвува - нека си властвува,
страст царува - века да царува!
Нямам либе, първа обич,
първа и дълбока -
мене да изхока.
Леле моя
цигулка нестройка!
Море църна
циганска девойка!

2.
Сън сънувах, ой, нерадост,
безобразна младост,
дупка черна, гроб сирашки,
зее - нещо чака.

А във нея, ой, нерадост
безобразна младост,
гнездо свила в сън бедняшки
мишка късокрака…

Заран, вечер, ой, нерадост,
безобразна младост,
спи и пуха мишка черна
сама-саменичка…

Сън сънувах, ой, нерадост,
безобразна младост,
сън сънувах, сън прокоба -
сънувах си джоба…

——————————

в. „Българан”, г. 1, бр. 7, 22 февруари 1904 г. Подписано: Забравен талант.