О, ЛАСКИ

Христо Борина

О, ЛАСКИ

О, ласки на пролетен ден,
о, пир за очите! Простори
и слънце. Духът е пленен
от прелест. Слухът разговори
потайни долавя в шума
на голия клон на липата.

Пчелицата, цяла в позлата,
лети - жизнерадост сама,
пчелицата - лъч отломен
от образа слънчев. О, радост
на ранния пролетен ден!
Просторът е пълен със младост.


ПРОЗОРЕЦ

Прозорец, огрян от слънце. Зад него
саксии - циклами, молохи кравени,
и две дяволити очи през цветята
поглеждат кат пролетно утро засмени.

Ах, тези очи със цвета на синчеца,
с атлазния блясък на царска порфира,
как парят с лъчите на пролетно слънце!
Пред техния блясък сърцето премира…


КОСАТА Й

Косата й е тъмна като крило на врана,
о, нейната коса!
Ланитите - нарциси на пролет засмяна,
посипани с роса.

Кажете й да снеме очите си от мене,
очите й са жар!
Душата ми трепери с криле поломени
от странния й чар.

——————————

сп. „Слънце”, г. 3, кн. 2, 1921 г.