СВЕТОВНО УСТРОЙСТВО

Александър Миланов

Из „Изгреви над Тунджа” (1981)

СВЕТОВНО УСТРОЙСТВО

От небесата боговете
добре ни виждат греховете
и строго всички богове
наказват зарад грехове.
А пък не можем от земята
да видим нищо в небесата.


БОРБА ЗА ЧОВЕКА

Дяволът от дяволското ложе
с хората реши да се посмее.
Стори тъй, че и хлапакът може
майсторски вода да ти подлее.

Ала хората не се страхуват
и на дяволъка се присмиват.
Господ ги научи как да плуват
по вода, която им подливат.


КОСМИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ

Не съм бил в космическа ракета,
ала космоса добре познавам.
Тука, върху нашата планета,
свойствата му аз съм изучавал.

Наблюдавал съм /и то основно/
състоянието безтегловно.
Има доста хора на земята,
дето абсолютно не тежат,
но си имат орбита във щата
и по нея кротко се въртят.
Своето движение привично
следват примерно и неотлъчно.
Управляват ги автоматично
и това не става никак мъчно.

Цялото пространство безвъздушно
е като пространството бездушно.
Наблюдавал съм в това пространство
как от болка някой с постоянство
виком вика, гърлото надува,
но гласа му никой не дочува.
В тоя вакуум не се чува никак
и гласа си само похабяваш.
Ако твърде настойчиво викаш,
извън орбита се озоваваш.


ГОРА

Съвсем доскоро бе зелена цяла,
а днес пак цяла тя е пожълтяла.
Цветът й ден след ден ще потъмнява
и скоро тя ще е кафява.
Съвсем, съвсем накрая също цяла
ще бъде бяла, абсолютно бяла.
Но свършва се играта с багрилата,
лишава се от грима на листата.
Тогава същината си разкрива -
тя всъщност си е сива, цяла сива.


ВЪРХОВ РАЗМИСЪЛ

Огромен връх. Известен връх.
Орел до него ще достигне само.
Погледнеш ли го отдалече, нямо
стаяваш дъх.
Но щом човек до него стигне и погледне,
от погледа му няма да убегне,
че само с лишеи и мъх
скалите са покрити.
Не вижда и следа от красотите,
които са го мамели отдолу.
Навсякъде е пусто, голо…
И мисъл се завърта във главата -
нима цената
така високо да се извисиш
е от живец да се лишиш,
да си останеш само с каменната твърдина
и студенина?
И друга мисъл се завърта във главата:
а колко са чукарите, които
са само с лишеи покрити?
И всяка най-наперено се смята
за връх,
тъй като има само лишеи и мъх.


НЕСРЕТНИК

Зле възпитан е горкичкият. Изглежда
е пропуснал някога да се научи
как при съответни случаи
и гръбнака, и главата се навежда.

И да схване, че това му пречи,
няма изгледи да се поправи.
Късничко е - станали са вече
и гръбнакът, и главата му корави.