„АВТОМАТИ. НЕВЕРОЯТНИ РАЗКАЗИ” ОТ СВЕТОСЛАВ МИНКОВ

Иван Карановски

„Огнената птица”, „Игра на сенките”, „Къщата на последния фенер” създадоха име на добър разказвач на младия автор.

Новата му книга „Автомати” затвърдява това име.

Еднакво фантаст, колкото и реалистично наблюдателен, авторът разширява кръга на своите необикновени сюжети, като не изпуща пред очи главно ония факти из живота на нашата съвременност, които оставят впечатление на най-голяма сензация като последна дума в областта на техника, открития и пр.

Неговото белетристично творчество се характеризира с една чудата синтетичност: всеки разказ има предварително зададена идея, която последователно ви открива и внушава с богатството на иронична духовитост и голяма правдоподобна фантастичност.

През завладяващата вниманието невероятност, която характеризира разказите му, блика логичната истина на изненадващата художествена правда.

Интересни, занимателни и живо съвременни са творческите идеи на Светослав Минков. Животът се механизира, човешката личност се обезличава и всичко това до степен да смути и разстрои ума на човека - да влезе в главата му като идея фикс.

„Човекът, който дойде от Америка” е много духовито и образно предаване на тая идея: срещата между човека личност и човека-автомат, един жив контраст на въплътените образи на индивидуализма и колективизма.

Иде сед това ироничното осмиване на теорията на доктор Воронов за човешкото подмладяване.

Разказът „Маймунска радост” се чете със заразяващ смях и интерес.

Но ето, каква поразителна сензация може да роди фантазията на автора на почвата на химическите изследвания: „Водородният господин и кислородното момиче”.

Въпросът за книгата, автора, издателя и критиката - в техните съвременни отношения - е внушил разказът „Какво може да се случи нощем”.

А научните астрономически открития, заедно със стремежа да се спекулира с тях, дават много занимателния разказ „Лунатик”. Достатъчно български, в разказите има ценна универсалност и космополитичност.

У тоя писател забележителна е творческата изобретателност. Изглежда, той умее от два реда, прочетени за някоя научна, техническа или житейска повест, да ви построи цял невероятен разказ.

По много интересен начин се преплита у него действителността с измислицата. Това прави разказите значителни и увлекателни.

Но най-голямо тяхно достойнство е стилът им. Светослав Минков има ясен, точен, образен и духовит стил. Езикът е чист, стегнат и енергичен.

„Автомати” е една хубава книга. Заслужава да се препоръча.

——————————

в. „Литературен час”, г. 2, бр. 6, 23.10.1935 г.